Adverteren

Wilt u meer informatie over de advertentiemogelijkheden? Neem dan contact op met:

Jetvertising
Kim de Bruin
Laan van Zuid Hoorn 37
2289 DC Rijswijk
T 070 399 00 00
E kim@jetvertising.nl

Of klik hier voor de technische specificaties en advertentietarieven van PT Industrieel Management.


Verschijningsdata 2019

  • Editie 1/2    – 19 februari
  • Editie 3/4   – 19 maart
  • Editie 5/6   – 21 mei
  • Editie 7/8   – 24 september
  • Editie 9/10 – 22 oktober
  • Editie 11      – 19 november
  • Editie 12     – 17 december

Click hier voor de bannerformaten en tarieven
van de website en de tweewekelijkse nieuwsbrief.
Click hier voor de data en thema’s 2019