nieuws

Effecten innovatiebeleid in kaart

Business

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft het boek Kansrijk innovatiebeleid uitgebracht waarin de effecten van diverse beleidsmaatregelen in kaart zijn gebracht, op het gebied van fiscale stimulering van innovatie, leningen en participaties, topsectorenbeleid, instituten voor toegepast onderzoek en aanbesteding van innovatieve projecten.

Effecten innovatiebeleid in kaart
Het Centraal Planbureau (CPB) heeft het boek Kansrijk innovatiebeleid uitgebracht. (beeld: CPB)

Het boek geeft drie belangrijke bevindingen weer: Zo blijkt ten eerste uit het onderzoek dat bedrijven meer innoveren als er hogere eisen worden gesteld aan belastingvoordelen voor R&D dan nu het geval is. Momenteel komt onderzoek dat nieuw is voor het bedrijf zelf al voor subsidie in aanmerking. Het is echter effectiever om belastingvoordelen te richten op onderzoek dat ‘nieuw is voor de wereld’ – net als in veel andere landen de praktijk is. Zo wordt duplicering van onderzoek voorkomen.
Een tweede bevinding is dat extra leningen zorgen voor meer innovatie dan intensivering van fiscaal beleid bij innovatieve projecten en startende ondernemingen. Leningen en participaties, zoals het Innovatiekrediet en het SEED Capital fonds, leveren meer innovatie op dan fiscale regelingen, omdat zij hogere eisen stellen aan innovativiteit.
Tot slot geeft het CPB aan dat de overheid relatief weinig gebruik maakt van aanbestedingen en prijsvragen om het vinden van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen te stimuleren. Ervaringen in de Verenigde Staten wijzen erop dat Nederland hierdoor belangrijke kansen mist. Het Nederlandse instrument voor prijsvragen wordt te weinig gebruikt.
Kansrijk innovatiebeleid is het tweede deel uit de nieuwe reeks Kansrijk Beleid. Deze reeks is een gezamenlijk initiatief van het Centraal Planbureau (CPB), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Reageer op dit artikel