nieuws

‘Investeer minimaal 100 miljoen in de circulaire economie’

Business

FME roept staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) op tenminste 100 miljoen te investeren in de transitie naar een circulaire economie. Dit blijkt uit een brief die FME aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

‘Investeer minimaal 100 miljoen in de circulaire economie’

Staatssecretaris Dijksma schrijft de Tweede Kamer dat de circulaire economie 7,3 miljard aan waarde toevoegt en 54.000 nieuwe banen kan opleveren. Op de huidige I&M begroting wordt slechts 28 miljoen gereserveerd onder andere voor betere afvalscheiding. Dat staat niet in verhouding tot de potentiële opbrengst. FME zou graag zien dat I&M het geld vooral besteedt aan efficiënter materiaal- en energiegebruik en circulaire economie koppelt aan de omslag naar Smart Industry die de momenteel aan de gang is.
FME verwacht dat de toenemende digitalisering grote effecten op bedrijven en consumenten zal hebben. 3D-printen maakt het bijvoorbeeld mogelijk om een onderdeel pas te maken op het moment dat het nodig is, waardoor voorraden kunnen worden verlaagd. FME zou ook graag zien dat Nederland haast maakt met de transitie naar duurzaam bouwen en renoveren. Er is nog steeds sprake van leegstand bij kantoren en winkels. Gebouwen moeten in de toekomst adaptiever worden. Tenslotte ziet FME een grote uitdaging om de levering van schaarse grondstoffen, met name zeldzame aardmetalen, naar Nederland en  Europa op peil te houden. Het is in de eerste plaats noodzakelijk dat Nederlandse bedrijven toegang houden tot deze grondstoffen. Daarna volgt de uitdaging hoe we de kringloop hiervan kunnen sluiten. FME vraagt het kabinet te investeren in het ‘Kennisplein grondstoffen’. Hierdoor kunnen bedrijven die constateren kwetsbaar te zijn voor kritische grondstoffen, geholpen worden de juiste maatregelen te nemen.

Reageer op dit artikel