nieuws

“2016 was succesvol en innovatief”

Business

Nederland staat er economisch goed voor. Onze economie oversteeg dit jaar het niveau van voor de crisis, terwijl de daling van de werkloosheid stevig doorzet. Nederland groeide in 2016 uit tot de vierde meest concurrerende economie wereldwijd en werd van innovatievolger een innovatieleider in Europa. Ons land staat in de mondiale top van de meest gelukkige en welvarende landen. Dat meldt de overheid. “Deze, maar ook vele andere resultaten laten zien dat Nederland internationaal voorop loopt. 2016 was economisch gezien een jaar waar we trots op mogen zijn”, aldus minister Kamp van Economische Zaken.

“2016 was succesvol en innovatief”

Dat de Nederlandse economie er goed voor staat blijkt ook uit de stabiele groeicijfers. In de eerste drie kwartalen groeide de economie drie keer met 0,7% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De groei over heel 2016 zal boven de 2% uitkomen. Sinds begin dit jaar daalde de werkloosheid met 86.000 mensen en steeg het aantal banen met 150.000. Het consumentenvertrouwen staat op het hoogste niveau in ruim negen jaar en het producentenvertrouwen is sinds september 2014 onafgebroken positief. Nederlanders besteden meer en de investeringen nemen toe.
Minister Kamp: “De sterke daling van de werkloosheid en de sterke stijging van het aantal banen zijn wat mij betreft de belangrijkste economische resultaten van 2016. Dit laat zien dat dankzij onze ondernemers steeds meer mensen profiteren van de economische groei. Het afgelopen jaar stond helaas ook in het teken van het failliet gaan van een aantal grote retailketens. Maar gelukkig biedt de aantrekkende economie ook nieuwe kansen voor hen die hun baan kwijt raakten.”

Internationaal
Ook internationaal heeft Nederland dit jaar uitstekende resultaten geboekt. In 2016 steeg Nederland naar de vierde plaats op de mondiale lijst van meest concurrerende economieën van het World Economic Forum. Van de 28 landen van de Europese Unie is Nederland  de meest concurrerende economie. Wereldwijd staan onze efficiënte infrastructuur, de hoge kwaliteit van het onderwijs en de gezondheidszorg en het innovatievriendelijke bedrijfsklimaat zeer goed aangeschreven.

Verduurzaming
In 2016 is de overgang naar een duurzame energievoorziening in een stroomversnelling gekomen. De komende jaren worden voor de Nederlandse kust vijf van de grootste windparken ter wereld aangelegd, goed voor de elektriciteitsvoorziening van vijf miljoen huishoudens. Tot 2020 groeit de windenergiesector naar verwachting met 10.000 banen. De eerste twee windparken bij het Zeeuwse Borssele werden dit jaar gegund aan het Deense Dong Energy en aan een consortium met de Nederlandse bedrijven Shell, Eneco en Van Oord. De resultaten van de aanbestedingen waren wereldwijde prijsdoorbraken. Het ziet ernaar uit dat duurzame energie van wind op zee over zeven of acht jaar kan concurreren met fossiele energie. De kostenbesparing die momenteel bij de Nederlandse windparken op zee gerealiseerd wordt, laat zien wat er op duurzaam energiegebied mogelijk is. Ook in 2017 zal de productie van duurzame energie weer sterk worden gestimuleerd. Het gaat dan onder andere om zonnepanelen, geothermie en energie uit water.

CO2-uitstoot
Met de Energieagenda is dit jaar de koers uitgezet om in 2050 tot een economie met nagenoeg geen CO2-uitstoot te komen. Daarnaast is de weg ingeslagen om in 2030 vijftig procent minder gebruik van primaire grondstoffen zoals mineralen, metalen en fossiele grondstoffen te realiseren. De verwachting is dat zo in 2023 de circulaire economie in Nederland goed is voor een marktwaarde van 7,3 miljard euro per jaar en 54.000 banen. Op deze wijze bouwen we aan een circulaire economie die niet alleen goed is voor ons klimaat, maar ook inkomsten en banen oplevert. Minister Kamp: “Door de transitie naar een duurzame economie geleidelijk en goed uitgekiend te laten verlopen kunnen we het maximale rendement uit de benodigde investeringen halen en krijgen onze innovatieve bedrijven volop kansen op de Europese- en wereldmarkt.”

Reageer op dit artikel