nieuws

Tien miljoen extra voor verbinding kennis en innovatieve starters

Business

Innovaties van hogescholen, universiteiten en kennisinstellingen omzetten in concrete producten en diensten die banen en inkomsten opleveren. Dat is het doel van valorisatie. Minister Kamp van Economische Zaken stelt via het Toekomstfonds tien miljoen euro extra beschikbaar om innovatieve starters te ondersteunen bij het valoriseren van hun innovaties. Dit maakte Kamp bekend bij het congres Nederland Valoriseert in Enschede.

Tien miljoen extra voor verbinding kennis en innovatieve starters

Minister Kamp: “De goede verbinding tussen kennis en ondernemerschap zorgt ervoor dat Nederland op wereldniveau concurrerend is. Zo is Nederland op dit moment Europees innovatieleider. Een nog betere ondersteuning van innovatieve starters is noodzakelijk om de kenniseconomie in de toekomst te versterken. Wanneer bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden gezamenlijk hierin investeren, ontstaan extra kansen voor het op de markt brengen van producten of diensten.”

Programma Take-off
De financiële impuls voor samenwerking vindt plaats door het bestaande programma Take-off uit te breiden. Naast universiteiten en hogescholen krijgen ook kennisinstellingen voor toegepast onderzoek meer mogelijkheden om hun innovaties om te zetten in een product of dienst. Innovatieve starters kunnen via het Toekomstfonds een lening krijgen om een bedrijf te starten. Zo zijn zij in staat om het product verder te ontwikkelen en op de markt te brengen.

Voorbeelden
Succesvolle voorbeelden van valorisatie zijn er volop. Zo is één van de drie nieuwe Nationale Iconen, de Growboxx van Groasis, mede dankzij het Brabantse valorisatieprogramma Ondernemerslift+ van de grond gekomen. Het bedrijf Ipsum Energy heeft samen met de Universiteit Twente een nieuw concept voor energiebesparing ontwikkeld.

Reageer op dit artikel