nieuws

Bijna 250 miljoen euro extra financiering voor scale-ups en start-ups

Business

Het ministerie van Economische Zaken heeft tijdens het Startup-fest in Amsterdam samen met het Europees Investeringsfonds (EIF) honderd miljoen euro aan extra financiering voor scale-ups bekend gemaakt. Deze snelgroeiende start-ups krijgen daarmee hulp om hun activiteiten verder uit te bouwen.

Bijna 250 miljoen euro extra financiering voor scale-ups en start-ups

In het fonds gaan marktpartijen naar verwachting nog eens honderd miljoen euro aan kapitaal  investeren. Daarnaast komt er voor start-ups via de SEED Capital-regeling 49,5 miljoen euro beschikbaar aan financiering.
Minister Kamp,  Economische Zaken: “Snelgroeiende bedrijven, hebben vaak moeite om voldoende financiering uit de markt te halen. Start-ups en scale-ups zijn veelal afhankelijk van risicokapitaal van externe investeerders. Dit nieuwe fonds, dat we samen met het EIF lanceren, moet veelbelovende bedrijven helpen om door te groeien. De producten en diensten die zij daarmee op de markt brengen, dragen bij aan de economische groei, de werkgelegenheid, de productiviteit en het innovatievermogen van Nederland.”

Extra financiering

Binnen het nieuwe fonds voor scale-ups (honderd miljoen euro) is vijftig miljoen euro afkomstig vanuit de begroting van het ministerie van Economische Zaken. De andere vijftig miljoen euro zijn middelen uit het Europese Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). Deze extra financiering voor scale-ups is één van de eerste die met deze Europese middelen in Nederland wordt opgestart. Het Nederlands Investerings Agentschap (NIA), de voorloper van de Nederlandse investeringsinstelling Invest-NL, heeft dit fonds opgezet en is betrokken bij de uitvoering.

Meer informatie bij Rijksoverheid

Reageer op dit artikel