nieuws

Defensie wil innoveren door samenwerking met start-ups

Business

Innovatie ontstaat veelal door samenwerking en gebeurt bovendien steeds vaker in de civiele sector. Defensie zal daarom in 2018 meer samenwerking zoeken met nieuwe partners buiten de eigen sector. Het heeft daarvoor het Team FRONT (Future Relevant Operations in Next generation Technology) opgericht. Zo meldt minister Hennis (Defensie) in haar nieuwe begroting.

Defensie wil innoveren door samenwerking met start-ups

Defensie zoekt de samenwerking op buiten de eigen sector. Naast kennisinstellingen, defensiebe-drijven en andere overheden gaat het nadrukkelijk om partijen zoals universiteiten, bedrijven en start-ups. Team FRONT (Future Relevant Operations in Next generation Technology) speelt hierin een centrale rol als aanjager en schakel met nieuwe partners. Hierbij gaat het in 2018 bijvoorbeeld om het verbinden van defensie met start-ups. Dat gebeurt in samenspraak met Yes! Delft, verbonden met de TU Delft. Succesvol innoveren reikt vanzelfsprekend verder dan technologische vernieuwing. Succesvol innoveren vraagt verder om betrokkenheid van de gehele defensieorganisatie. Bottom-up initiatieven worden in dat kader aangemoedigd en bevorderd. Met het recent opgerichte innovatienetwerk wordt ingezet op het verbinden van dergelijke initiatieven. Kruisbestuiving en elkaar ondersteunen zijn daarbij de sleutelwoorden.

Cyberveiligheid

Het ministerie van Defensie ontvangt in 2018 extra geld voor grensbewaking en cyberveiligheid. Het gaat om eenmalig 2,2 miljoen euro. Vanaf 2019 wordt dit 23,4 miljoen euro extra per jaar. Verder investeert het kabinet in 2018 in het bestrijden van cyberspionage en –sabotage. De Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst krijgt hiervoor 8 miljoen euro per jaar.

Reageer op dit artikel