nieuws

Aantrekkende economische groei ondersteunt metaalprijzen

Business

De mondiale economie draait goed. Deze groeit dit jaar al harder dan verwacht. Bovendien trekt de mondiale economie in 2018 verder aan. Dit perspectief is een goede voedingsbodem waarop de (sterk cyclische) industriële metaalprijzen verder kunnen aansterken, stelt AbnAmro in de Industriële Metalen Monitor.

Aantrekkende economische groei ondersteunt metaalprijzen

Veel economieën in Azië (met name die van China) laten een meer stabiele economische groeitrend zien. Dat is gunstig, aangezien het zwaartepunt van de vraag naar industriële metalen in deze regio ligt. Europa is – met een aandeel van circa 15 procent in de vraag naar industriële metalen – ook een afnemer van formaat. Het economische sentiment in Europa is buitengewoon goed. De economie van de VS laat een meer gevarieerd beeld zien. Veel vertrouwensindices staan op een relatief hoog niveau, maar de verkoop van nieuwbouwwoningen en auto’s is nog relatief zwak. Per saldo denkt AbnAmro dat de economie van de VS zich in 2018 gunstig blijft ontwikkelen. Al met al een goede basis voor metaalmarkten.

Chinese import van metalen blijft groeien, maar in lager tempo

De Chinese import van industriële metalen heeft door de jaren heen hoge pieken en diepe dalen gekend. Het groeitempo in de import nam vlak na de crisis van 2008-2009 sterk af en bleef na 2014 relatief laag. De afvlakking van de groei valt samen met de afkoeling van de Chinese economie en de transitie van het Chinese economisch model (van investeringsgedreven naar consumptiegerichte groei). De afkoeling van de Chinese economie zet door, maar de honger naar industriële metalen vanuit China blijft op een hoog niveau. Zeker gezien de verdere urbanisatietrend en de voorgenomen investeringen in infrastructuur. Denk hierbij alleen al aan het ‘Belt & Road’ initiatief van China, waarbij men een verbinding legt tussen Europa en Azië. Hier zijn aanzienlijke investeringen in infrastructuur voor nodig en niet alleen in China. Omdat China circa 50% van alle industriële metalen verbruikt, zal het voorlopig zijn stempel
Meer informatie bij AbnAmro

Reageer op dit artikel