nieuws

Alles over Vakbeurs Energie

Business

Een bezoek aan Vakbeurs Energie is ook voor de maakindustrie de moeite waard. In de gratis te downloaden beursspecial leest u er alles over.

Alles over Vakbeurs Energie

De transitie naar een CO2-arme energievoorziening vergt een grote inspanning, ook van installateurs. Zo moeten nieuw te realiseren gebouwen vanaf 2021 (bijna) energieneutraal (BENG) zijn. De resterende warmtevraag moet zoveel mogelijk zonder aardgas worden ingevuld.

Duurzame energie

Terugdringing van het gebruik van fossiele brandstoffen bij de opwekking van energie is een grote uitdaging.  Maar de grootschalige opwekking van duurzame energie door wind en zon, brengt uitdagingen met zich mee. Zoals de noodzakelijke opslag van energie om vraag en aanbod op elkaar te kunnen afstemmen. Lees er meer over in de gratis te downloaden beursspecial van EnergieGids.
Vakbeurs Energie is van 10 tot en met 12 oktober in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.

Reageer op dit artikel