nieuws

Energie besparen? Pas sociale innovatieprincipes toe

Business

Energie besparen? Tal van bedrijven hebben dit actuele onderwerp op hun agenda staan. De voornemens en doelstellingen staan in de beleidsverklaringen van de bedrijven. Maar het daadwerkelijk continu verbeteren van de energie-efficiency blijkt in de praktijk lastig. Waar ligt de oplossing hiervoor? Deelnemers aan de masterclass ‘Energie besparen op de werkvloer’ ontdekten dat de sleutel ligt in de toepassing van sociale innovatie principes. Hierdoor wordt het benodigde investeringsgedrag effectief beïnvloed en wordt de organisatie van de energiebesparingsaanpak structureel verbeterd.

Energie besparen? Pas sociale innovatieprincipes toe

‘In de praktijk blijkt dat energiemanagement vaak onvoldoende aansluit op het primaire proces’, zegt Erik ter Avest, adviseur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). ‘Hierdoor blijft de realisatie van energiebesparing flink achter bij wat rendabel bespaard zou kunnen worden. En ook de technische innovatie verloopt moeizamer, mede door onvoldoende prikkels en capaciteit binnen het bedrijf om verduurzaming kosteneffectief aan te pakken.’

Sociale innovatieprincipes

De oplossing ligt in de toepassing van sociale innovatieprincipes bij het organiseren en verder verbeteren van de energiebesparingsaanpak. Dit zorgt voor effectieve gedragsbeïnvloeding waardoor vroegtijdig commitment van het management ontstaat en ook het draagvlak van collega’s op de werkvloer adequaat geregeld wordt.   Hiermee komt energie besparen in een bedrijf goed van de grond en blijft het hoog op de agenda staan.

Aanpak

Hoe kun je deze werkwijze in de bedrijfsprocessen implementeren? Het startpunt is een zoektocht samen met mensen op de werkvloer naar de factoren die maken dat energie besparen maar niet van de grond komt.’ De bottleneck blijkt dan veel vaker de wijze van organiseren dan de techniek te zijn.

Meer hierover is te lezen in het artikel ‘Energie besparen vraagt om gedragsbeïnvloeding’

Reageer op dit artikel