nieuws

Producentenvertrouwen nadert record

Business

Het producentenvertrouwen steeg van 8,2 in oktober naar 9,1 in november. Dat is de hoogste stand na januari 2008.

Producentenvertrouwen nadert record

Het vertrouwen van de industriële ondernemers ligt in november ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,7) Het producentenvertrouwen bereikte in januari 2008 de hoogste waarde (9,4) sinds de start van de meting in 1985 en ruim een jaar later de laagste waarde (-23,5). Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers onafgebroken de overhand.

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel over de orderpositie en het oordeel over de voorraden gereed product.
Het oordeel van de producenten over hun orderportefeuille verbeterde in november. Ook waren ze een fractie positiever over de voorraden gereed product. Daarentegen waren ze een fractie negatiever over de verwachte bedrijvigheid.

Alle deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn in november positief. Zo zijn er meer ondernemers die verwachten dat hun productie in de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Ook is het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.
Bedrijven in de industrie hebben in toenemende mate te kampen met een tekort aan gekwalificeerd personeel. Per saldo 10 procent van de bedrijven verwacht dat er in de komende maanden personeel wordt aangetrokken.

In de transportmiddelenindustrie is de vraag naar personeel zelfs bovengemiddeld.
In die sector geeft per saldo een op de vijf bedrijven aan dat het personeelsbestand in de komende maanden zal worden uitgebreid.

Reageer op dit artikel