nieuws

‘Een groot deel van de autoproductie zal verdwijnen uit West-Europa’

Business

Uit de Global Automotive Executive Survey 2018 van KPMG blijkt dat de komende jaren een groot deel van de productie van auto’s uit West-Europa zal verdwijnen. Bijna 75 procent van de executives verwacht dat het aandeel voertuigen dat in West-Europa wordt gemaakt in 2030 zal dalen naar vijf procent. Op dit moment is dit nog 16 procent. Het onderzoek is uitgevoerd onder bijna 1.000 executives in de automobielsector en de technologische industrie en zo’n 2.500 consumenten.

‘Een groot deel van de autoproductie zal verdwijnen uit West-Europa’

De machtsverschuiving die zich de afgelopen zeven jaar binnen het ecosysteem van Automotive gerelateerde technologiebedrijven heeft voltrokken is volgens Loek Kramer, partner bij KPMG en segmentleider Automotive Kramer, opvallend.  Kramer: ‘Als we kijken naar de ontwikkeling van de beurswaarde van de spelers in het ecosysteem, dan zien we grote verschillen tussen de traditionele spelers en de digitale spelers, waarbij de laatste groep de autoproducenten de afgelopen jaren fors is voorbijgestreefd. De vijftig belangrijkste autofabrikanten zijn op dit moment goed voor 20 procent van de beurswaarde van de vijftien grootste technologiebedrijven. In 2010 was dit nog 40 procent. Een bewijs dat digitale ondernemingen de laatste jaren een steeds dominantere rol innemen in het ecosysteem. Toch geldt voor zowel de traditionele als de digitale ondernemingen dat zij niet zonder elkaar succesvol kunnen zijn. Deze samenwerking zou tot uiting kunnen komen in Mobility-as-a-Services (MAAS) oplossingen, een alternatief voor het bezit van een auto.

Steeds minder autobezit

Uit het onderzoek blijkt dat het bezit van een auto voor consumenten steeds minder belangrijk wordt. Kramer: ‘De auto als een symbool van status heeft zijn langste tijd gehad. Nu al geeft meer dan de helft van de onderzochte consumenten aan dat zij afstand doen van hun voertuig als het delen van een auto en andere intelligente mobiliteitsoplossingen, zoals ritdiensten, gemakkelijker beschikbaar worden.’ De mobiliteitsbehoefte van de consument is aan het veranderen. Dat betekent een grote verschuiving zien van het autobezit naar abonnementsvormen. Bijna de helft van de autobezitters geeft aan in 2025 geen eigenaar meer te willen zijn van een voertuig. Iets meer dan 32 procent geeft aan dat de veranderde leefomstandigheden de belangrijkste reden vormt. Eén op de vier doet het voertuig uit kostenoverwegingen van de hand.’

Aandrijflijn van de toekomst

Volgens de onderzochte executives zal de elektrische auto de huidige diesel en benzine auto niet volledig vervangen en zullen de verschillende technologieën voorlopig naast elkaar blijven bestaan. Kramer: ‘De kosten voor de aanschaf van een elektrische auto zijn nog te hoog en moeten dalen om de overstap aantrekkelijker te maken. Bovendien zorgt de huidige schaarste aan lithium en kobalt nog altijd voor een hoge accuprijs. Nieuwe technologische ontwikkelingen zullen leiden tot minder afhankelijkheid van kobalt en dus een lagere prijs.’ Een andere belangrijke voorwaarde voor het succes van de elektrische auto is een fijnmazig netwerk van publieke oplaadpunten. Vanwege het tekort aan publieke oplaadpunten adviseerde Noorwegen, een belangrijke frontrunner op dit gebied, consumenten vorig jaar zelfs af te zien van het kopen van een elektrische auto. ‘En een groei van elektrisch rijden die wordt gesubsidieerd door belastingvoordelen of wordt opgelegd door een verbod op verbrandingsmotoren is gedoemd te mislukken als de basis van een betrouwbare oplaadinfrastructuur niet eerst wordt gerealiseerd.’

Het onderzoek is hier te downloaden.

Reageer op dit artikel