nieuws

Kerndoel Smart Industry Implementatieagenda 2018-2021: digitalisering versnellen

Business

Maandag 5 febaruari overhandigde voorzitter van het Team Smart Industry Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink de Implementatieagenda 2018-2021 aan Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Dat gebeurde tijdens het Smart Industry Jaarevent in Bussum. De Implementatieagenda Smart Industry 2018-2021 heeft als kerndoel om de digitalisering in bedrijven te versnellen. Met als resultaat: Nederland heeft in 2021 het meest flexibele en het beste digitaal verbonden productienetwerk van Europa gerealiseerd.
Bayer, Bosch Rexroth, Fraunhofer, Siemens

Kerndoel Smart Industry Implementatieagenda 2018-2021: digitalisering versnellen
(foto: Festo)

De ambitie is dat Nederland in 2021 het meest flexibele en het beste digitaal verbonden productienetwerk van Europa heeft, waarmee de betrokken maakbedrijven ook een substantiële energie­ en materiaal besparing realiseren. Om dit te bereiken zal in de komende periode het volgende moeten gebeuren, volgens de implementatieagenda:

Actiepunten

•  Verdere verschuiving van activiteiten van awareness naar daadwerkelijke implementatie

• Focus op een aantal versnellingsprojecten

• Inhoudelijke impuls via de industrietransformaties

• Vergroten van de betrokkenheid van het bedrijfsleven

• Versterkte samenwerking met branches en regio’s

De Implementatieagenda heeft daarnaast vijf actielijnen:

• Bedrijven aan de slag
• Fieldlabs
• Kennis
• Skills
• Digitale omgeving
Binnen deze actielijnen wordt een aantal grote versnellingsprojecten uitgevoerd zodat in de komende periode op een aantal vlakken grote vooruitgang kan worden geboekt. Op elke actielijn is een aantal versnellingsprojecten opgezet. Deze dragen ook bij aan de verschillende industrietransformaties.

Meer informatie: FME

Het rapport is hier te downloaden.

Reageer op dit artikel