nieuws

Snelle uitrol 5G-netwerk nodig voor digitalisering industrie

Business

FME roept de Tweede Kamer op tot een snelle uitrol van 5G. Voor het Algemeen Overleg Telecommunicatie van 15 februari 2018 vraagt FME aandacht voor het belang van de uitrol van 5G in Nederland voor de technologische industrie. Digitale connectiviteit is een basisvoorwaarde om de digitalisering van de industrie, Smart Industry, door te zetten.

Snelle uitrol 5G-netwerk nodig voor digitalisering industrie

Om de ambitie te realiseren om van Nederland in 2021 het meest flexibele en het beste digitaal verbonden productienetwerk van Europa te maken, is snelle uitrol van 5G noodzakelijk, stelt de commissie van FME in een brief gericht aan Economische Zaken en klimaat.
In de brief geeft de commissie aan dat nieuwe toepassingen vragen om meer bandbreedte, snelheid, betrouwbaarheid en aanvullende technische mogelijkheden van de digitale infrastructuur. Een snelle uitrol van 5G door het snel uitgeven van de Europees vastgestelde frequentiebanden (op dit moment de 700 MHz band en de 3,5-GHz band (3400 – 3800 MHz)) is hierbij een belangrijke voorwaarde die topprioriteit in Nederland verdient.  Meer en meer apparaten communiceren via internet, zoals machines die op afstand te bedienen zijn of sensoren die zonder menselijke tussenkomst meetwaarden doorgeven. De inzet van 5G is hierin cruciaal door de extreem hoge snelheid en de lage latency (de vertraging tussen zender en ontvanger). Hierdoor worden nieuwe toepassingen voor Smart Industry mogelijk die een enorme impact kunnen hebben, zoals het opereren van patiënten op afstand via een videoverbinding, zelfrijdende auto’s en slimme steden. Maar ook nieuwe toepassingen in de Nederlandse Agri&Food sector als energiebesparende droogtechnieken, zelfreinigende materialen, geavanceerde robotica en big data-oplossingen in de keten zijn gebaat bij een snelle en brede uitrol van 5G in heel Nederland, inclusief buitengebieden. 

Het is belangrijk dat, in het licht van de ambitie die is neergelegd in de Implementatieagenda Smart Industry 2018-2021 er geen vertraging ontstaat in de uitrol van 5G. FME vraagt het kabinet daarom om snel tot een oplossing te komen rond de door de veiligheidsdiensten gebruikte frequentieband zodat de uitrol van 5G geen vertraging oploopt.

Meer informatie: FME 

Reageer op dit artikel