nieuws

Nederlandse arbeidsproductiviteit ver boven Europees gemiddelde

Business

In de afgelopen 15 jaar is de arbeidsproductiviteit in Nederland toegenomen, vooral doordat werknemers beter opgeleid waren of meer ervaring kregen. In de laatste jaren is de arbeidsproductiviteit volgens ABN AMRO echter vertraagd.

Nederlandse arbeidsproductiviteit ver boven Europees gemiddelde
Met chipmachines en productiemethodes als melkrobots troeven Nederlandse bedrijven buitenlandse spelers af als het gaat om de productiviteit gemeten op basis van de geproduceerde toegevoegde waarde per gewerkt uur. (foto: Lely Industries)

De arbeidsproductiviteit groeide na de crisis in 2008 slechts beperkt: met 0,5 procent per jaar. In de verschillende sectoren zijn er bovendien grote verschillen. In de afgelopen 15 jaar hebben vooral Transport en Logistiek (+33 procent), Industrie (+29 procent), Agri (+35 procent) en Handel (+27 procent) een productiviteitssprong gemaakt, mede door de toepassing van nieuwe technologieën. In de Zakelijke Dienstverlening is daarentegen nauwelijks sprake van productiviteitsgroei (+1 procent) en in de Horeca  (-23 procent) en Leisure (-15 procent) is deze zelfs gedaald.

Nederland scoort qua productiviteit ver boven Europees gemiddelde

De Nederlandse productiviteit ligt met 18 procent boven het gemiddelde van de Europese Unie. Daarmee horen we bij de meest competitieve landen ter wereld, wat terug te zien is in de Nederlandse export. De sectoren Industrie, Transport en Logistiek, Agri  en Food hebben een bovengemiddelde productiviteit ten opzichte van de omringende landen. Met chipmachines en productiemethodes als melkrobots troeven Nederlandse bedrijven buitenlandse spelers af als het gaat om de productiviteit gemeten op basis van de geproduceerde toegevoegde waarde per gewerkt uur. Zo scoren Agri (+102 procent), Food (+72 procent), de Detailhandel (+53 procent), Tansport en Logistiek (+27 procent) en Industrie (+20 procent) bovengemiddeld hoog ten opzichte van het Europees gemiddelde. Dit zijn sectoren die vooral actief zijn op internationale markten. De sectoren Bouw (+12 procent), Zakelijke Dienstverlening (+7 procent) en Leisure (+3 procent) scoren aanzienlijk lager. Dit zijn sectoren die sterk op Nederland gericht zijn.
Sectoren moeten innovatie omarmen om in productiviteit te kunnen groeien Het beeld van een zwakkere productiviteitsgroei is volgens ABN AMRO zichtbaar in heel West-Europa. “Dat is opvallend, want door technologische doorbraken als blockchain, robotisering, kunstmatige intelligentie en big data zou een sterke groei juist voor de hand liggen”, zegt Kasper Buiting, Senior Sector Econoom van ABN AMRO. “Eén ding is duidelijk: het is een continu proces en we staan aan de vooravond van grote veranderingen in de economie en de arbeidsmarkt. Veel banen gaan verdwijnen door technologische veranderingen. Als sectoren te weinig innovatief zijn en hierdoor inefficiënter werken, kunnen bedrijven uit andere productieve sectoren een deel van de markt in handen krijgen. Het is dus voor alle sectoren cruciaal om productief te blijven.”
Het volledige rapport is hier te downloaden

Reageer op dit artikel