nieuws

Aziatische techhubs worden steeds dominanter

Business

Bestuurders van grote ondernemingen zien de Verenigde Staten wereldwijd als de belangrijkste motor voor technologische innovatie. Het land zorgt voor de bedrijven voor de grootste doorbraken op het gebied van technologie en innovatie die wereldwijde gevolgen hebben. Dat stelt KPMG naar aanleiding van een jaarlijks onderzoek onder bijna 800 bestuurders.

Aziatische techhubs worden steeds dominanter

De Verenigde Staten worden gevolgd door China, India en Japan. Hoewel de ondernemingen Silicon Valley nog steeds zien als het belangrijke bolwerk van technologische vernieuwing, zien zij andere steden, zoals Shanghai, Tokyo, Londen en New York, snel opkomen. Dit blijkt uit het jaarlijkse internationale onderzoek Global Technology Innovation Hubs van KPMG onder bijna 800 bestuurders van ondernemingen die zich binnen hun bedrijf bezighouden met technologie.

Kunstmatige intelligentie, robotica, digitalisering

“De innovatie die met name de Verenigde Staten en China realiseren blijft een belangrijke stuwende kracht achter de economische waarde van veel bedrijven”, zegt Ank van Wylick, FinTech & Innovation partner bij KPMG. Van Wylick: “De forse investeringen die de grote platformen doen in kunstmatige intelligentie, robotica en andere technologieën, zorgen ervoor dat hun invloed op de manier waarop bedrijven opereren steeds groter wordt.
Tussen China en de Verenigde Staten zien we hierbij bovendien een hevig gevecht om de beste ideeën en het leiderschap. En we zien steeds meer Chinese tech-reuzen de Amerikaanse markt betreden in de veronderstelling dat ze voet aan de grond moeten hebben in de Verenigde Staten om maximale groei te kunnen realiseren.”

Steeds meer geografische spreiding

Uit het onderzoek blijkt verder dat de ondernemingen een steeds grotere geografische spreiding verwachten in de ontwikkeling van technologische vernieuwing. In de Verenigde Staten zien de bedrijven naast Silicon Valley bijvoorbeeld Boston, Chicago, Houston, Seattle en Texas opkomen. In China zijn dat met name Shanghai, Peking en Tokio.
Van Wylick: “Daarnaast hebben de bedrijven hoge verwachtingen van Seoel, Tel Aviv, Bangalore en Berlijn. Er is een groot aantal factoren bepalend voor de vraag of een stad wel of niet gezien wordt als een hub. Hoe het beleid van de overheid eruit ziet en of zij de ontwikkeling stimuleert. Van belang zijn ook de investeringen die door bedrijven worden gedaan en de kwaliteit van de infrastructuur. Bovendien moet sprake zijn van een aantal aansprekende voorbeelden van andere techbedrijven. Hoewel de Verenigde Staten nog altijd dominant is, gaan we een verschuiving zien van west naar oost en zullen Aziatische techhubs steeds dominanter worden.

China en Japan zijn dominante Aziatische techhubs

De grootste rol zal hierbij weggelegd zijn voor China, gesteund door de digitaal vooruitstrevende markten in het land, de toenemende ondernemingsgeest en de stimuleringsmaatregelen van de overheid. En Japan mag zichzelf op dit moment leider noemen op het gebied van robotisering, een positie die over twee jaar tijdens de Olympische Spelen in Tokyo nog manifester zal worden. Als gevolg van een nieuwe frisse wind vanuit de overheid is India bovendien ook duidelijk het innovatiepad ingeslagen. Dat uit zich op dit moment met name in de groei van durfinvesteringen en kapitaalinjecties in beginnende startups.”

Google meest innovatieve onderneming

Wereldwijd zien de onderzochte ondernemingen Google in toenemende mate als het toonbeeld van technologische innovatie, op ruime afstand gevolgd door Apple, Microsoft en Tesla. Bijna 30% van de bedrijven ziet de internetgigant als de leidende onderneming. Eén op de vier ondernemingen ziet Elon Musk (Tesla, SpaceX) als de belangrijkste visionair op het gebied van technologische innovatie. Zijn ideeën en doorbraken op het gebied van transport, ruimteonderzoek en kunstmatige intelligentie zijn volgens de bedrijven baanbrekend.

Reageer op dit artikel