nieuws

Vertrouwen producenten opnieuw minder positief

Business

Het producentenvertrouwen is gedaald van 9,5 in maart naar 8,2 in april. Dit is de tweede daling op rij. Het vertrouwen van de industriële producenten blijft echter ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,8).

Vertrouwen producenten opnieuw minder positief

Het producentenvertrouwen bereikte in februari 2018 de hoogste waarde (10,9) en in februari 2009 de laagste waarde (-23,5) sinds de start van de meting in 1985. Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers onafgebroken de overhand.

Alle deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn al een jaar lang positief. Zo zijn er meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Ook is het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Al meer dan een jaar zijn de ondernemers in alle deelbranches positief.

De producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie waren in april het meest positief. Ondernemers in de aardolie- en chemische industrie waren echter het minst positief.

De ondernemers in de industrie zijn ook in april positief over de toekomstige werkgelegenheid in hun bedrijf. Zij verwachten meer personeel aan te trekken in de komende maanden. Daarnaast gaven zij aan dat ze nu kampen met een tekort aan gekwalificeerd personeel waardoor zij wordt belemmerd bij het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten.

Dit bericht komt tot stand in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek, www.cbs.nl, telefoon (088) 570 70 70.

Reageer op dit artikel