nieuws

Angst belemmert ontwikkeling verantwoorde kunstmatige intelligentie

Business

“Doemscenario’s van intelligente robots die de mensheid bedreigen en overheersen veroorzaken angst in de samenleving. Innovatie en een verantwoorde ontwikkeling van artificial intelligence (AI) worden daardoor bemoeilijkt.” Dat zegt Daniël Frijters van ECP|Platform voor de Informatiesamenleving.

Angst belemmert ontwikkeling verantwoorde kunstmatige intelligentie

Onderzoeksbureau McKinsey schat in dat wereldwijd twintig tot dertig miljard dollar aan AI wordt besteed. Negentig procent daarvan gaat naar research, development en implementatie. Technologie-reuzen als Facebook, Google, Amazon, Apple, Microsoft, IBM, Capgemini en Baidu zijn grote investeerders en lopen voorop in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.  Tegelijkertijd duiken in de media regelmatig horrorverhalen over misbruik van AI op. Daarom neemt ECP het initiatief om de hype van de realiteit te scheiden door een inhoudelijke discussie aan te gaan met bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties en een AI Impact Assessment te ontwikkelen als hulpmiddel voor verantwoorde AI-toepassingen.  ECP is een onafhankelijk en neutraal platform waar overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samenwerken en kennis uitwisselen over de impact op en verantwoorde toepassing van nieuwe technologieën in de Nederlandse samenleving.

Urgente vragen

Daniël Frijters van het ECP: “Vanwege de grote maatschappelijke impact van kunstmatige intelligentie is het van belang dat bedrijven, overheid, kennisinstellingen, politici, bestuurders en eindgebruikers met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp. Hoe benutten we de kansen die kunstmatige intelligentie biedt? En hoe zorgen we er gelijktijdig voor dat intelligente toepassingen rekening houden met voor mensen belangrijke ethische en juridische waarden?” Deze vragen zijn urgent nu zelfrijdende auto’s, robotrechters en zorgrobots hun intrede doen en nieuwe toepassingen voor de deur staan.

AI Impact Assessment

Voor het formuleren van antwoorden heeft ECP een werkgroep Kunstmatige Intelligentie ingericht. De werkgroep ontwikkelt een AI Impact Assessment als hulpmiddel voor het vroegtijdig onderkennen van de maatschappelijke, ethische, juridische en organisatorische impact van AI-gebruik. Zo krijgt een verantwoorde ontwikkeling en inbedding van kunstmatige intelligentie in de samenleving de nodige aandacht. “Niemand is gebaat bij een samenleving die grootschalig gebruikmaakt van onverantwoorde intelligente systemen zonder ethisch besef.”

Menselijke controle inbouwen

Kunstmatige intelligentie is volgens Frijters geen revolutie die de mensheid ineens overkomt. Het is een ontwikkeling die onze samenleving langzaamaan binnenkomt en verandert. Innovaties bieden nieuwe mogelijkheden en nieuwe economische kansen, maar er ontstaan ook ethische en maatschappelijke vraagstukken. Zo zijn er nu al systemen die redeneren, leren en zelfstandig strategieën en doelen bedenken. “De hype met gevaarlijke cyborgs miskent de realiteit dat er nu al systemen zijn die niet-transparant tot een resultaat komen. Mensen hebben hier nauwelijks of geen invloed op en kunnen de resultaten niet aanpassen. De discussie moet daarom niet zo zeer gaan over kunstmatige intelligentie als technologie, maar over wenselijkheid of onwenselijkheid om menselijke controle in te bouwen.”

Reageer op dit artikel