nieuws

Brainport Nationale Actieagenda ondersteunt kennisintensieve maakindustrie

Business

Het kabinet investeert samen met Brainport Eindhoven en de Provincie Noord-Brabant in de maakindustrie door middel van de Brainport Nationale Actieagenda . Doel is om samen te investeren in nieuwe technologieën en het vestigingsklimaat van de regio te verbeteren.

Brainport Nationale Actieagenda ondersteunt kennisintensieve maakindustrie
(foto: Brainport Eindhoven)

In de Brainport Nationale Actieagenda staan tien prioriteiten centraal die zich richten op talent, investeren en het vestigingsklimaat:

Technologisch talent aantrekken

Het aantrekken en behouden van (inter-) nationaal technologisch talent is belangrijk. Doel is om te werken aan levenslange scholing en het ontwikkelen van leeromgevingen die het onderwijs beter laten aansluiten op het bedrijfsleven.

Investeren in nieuwe technologieën

De samenwerkende partijen willen investeren in nieuwe technologieën om daardoor maatschappelijke innovaties te stimuleren. Denk aan het investeren in fotonica; het starten van de zogeheten ‘Eindhoven Engine’, waar kennisinstellingen en bedrijfsleven samenwerken om nieuwe technologieën sneller naar de markt te brengen en het ondersteunen van innovatieve technologieën op het gebied van gezondheid en vitaliteit, energie en slimme en duurzame mobiliteit.

Vestigingsklimaat Brainport Eindhoven

Ook op het verder verbeteren van  Brainport Eindhoven als vestigingsplaats ligt specifieke focus:  Het verder ontwikkelen van het stationsgebied van Eindhoven tot een nieuw stadshart met grootstedelijke allure en het bereikbaar houden van toplocaties met nieuwe vervoersconcepten.

1,7 miljard R&D-uitgaven

Brainport Eindhoven geeft jaarlijks 1,7 miljard euro uit aan R&D, de hoogste private uitgaven in Nederland. Daarnaast is de regio met 4,9% in 2017 landelijk de grootste economische groeier en heeft Brainport Eindhoven met 46% van de Nederlandse patenten de hoogste dichtheid van ons land.

 

 

Reageer op dit artikel