nieuws

Nederland en Duitsland willen verdienmodel Europa veiligstellen

Business

Het Nederlandse Smart Industry en het Duitse Platform Industrie 4.0 hebben een overeenkomst getekend om de digitalisering van de industrie te verbeteren en te versnellen.

Nederland en Duitsland willen verdienmodel Europa veiligstellen

Deze samenwerking brengt de belangrijkste stakeholders aan Nederlandse en Duitse zijde bij elkaar. Op deze manier kunnen beide landen concreet aan de slag om de digitalisering van de industrie versneld door te voeren. Dit is hard nodig gezien het internationale speelveld waarin de landen zich bevinden en de uitdagingen waar de Duitse industrie voor staat.

Veiligstellen verdienmodel Europa

Het gaat om het veiligstellen van het verdienmodel van Europa. De Duitse kennis en productietechnologie en de Nederlandse pragmatische toepassing van een nieuw digitaal ecosysteem vullen elkaar aan. Met deze bundeling van krachten zullen Nederland en Duitsland samen een visie ontwikkelen op de Europese industrie van de toekomst.

Economische missie

De overeenkomst werd getekend tijdens de economische missie in de Duitse deelstaten Rijnland-Palts en Saarland. De overeenkomst werd aan Nederlandse zijde door de voorzitter van Smart, Industry Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, getekend en aan Duitse zijde door Prof. Dr. Detlef Zühlke, voorzitter van de Smart Factory Kaiserslautern, in het bijzijn van Zijne Koninklijke Hoogheid Willem-Alexander en Koningin Maxima.

Werkbezoek

Parallel aan de economische missie naar de Duitse deelstaten Saarland en Rijnland-Palts vond het werkbezoek van Zijne Koninklijke Hoogheid Willem-Alexander en Koningin Maxima plaats. Het koningspaar kreeg in Saarbrücken tijdens een onderdeel van de economische missie een tour langs de diverse Smart Industry demonstraties en werd op de hoogte gesteld van alle ontwikkelingen op het gebied van Smart Industry in zowel Nederland als Duitsland. Ze waren zichtbaar onder de indruk van de ontwikkelingen die zijn doorgemaakt en de toenemende samenwerking tussen Nederland en Duitsland. Vervolgens werd de discussie aangegaan met de aanwezige participanten over diverse thema’s.

Technologieconcepten

Het koningspaar bezocht drie Nederlandse en drie Duitse presentaties van technologieconcepten. Naast de Duitse demonstratie Smart Factory Kaiserslautern die eerder deze week al door de Nederlandse Smart Industry degelatie werd bezocht, werd stilgestaan bij de demonstraties van het Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) en het Center for It-Security, Privacy & Accountability (CISPA). Vanuit Nederland verzorgden Hogeschool Saxion, Actemium en Compumatica een bijdrage. Hogeschool Saxion ging in op Smart Industry 4.0 en hoe je werknemers kunt bij- en omscholen voor de nieuwe digitale industrie. Actemium besprak het gebruik van augmented reality in de werkomgeving en Compumatica omschreef cyber security in de digitale wereld. Het koningspaar nam vervolgens deel aan een zestal thematafels met ondernemers en onderzoekers. Hier werd met elkaar in gesprek gegaan over kunstmatige intelligentie, nieuwe businessmodellen, Industrie 4.0, cyber security en internationale samenwerking en standaarden.

Digitalisering

Op het gebied van digitalisering en een steeds verdergaande internationalisering van waardeketens is de samenwerking met Duitsland voor Nederland van groot belang voor de toekomstige concurrentiekracht van de Europese industrie, zeker met het oog op de ontwikkelingen in de Verenigde Staten en China. Het werkbezoek van de koning en koningin en de economische missie gaven een aanzet om deze samenwerking met Duitsland uit te bouwen en concreet te maken.

Reageer op dit artikel