nieuws

Defensie wil Nederlandse industrie vaker betrekken

Business

Defensie wil bij de aanschaf van toekomstig materieel het beste product voor de beste prijs, met een zo groot mogelijke betrokkenheid van het Nederlandse bedrijfsleven.

Defensie wil Nederlandse industrie vaker betrekken

Defensie heeft een Defensie Industrie Strategie opgesteld. Daarin staat onder andere dat voor elk verwervingstraject Defensie een afweging zal maken voor de meest passende verwervingsstrategie, waarbij het uitgangspunt is dat ze het beste product voor de beste prijs willen verwerven, met een zo groot mogelijke betrokkenheid van het Nederlands bedrijfsleven. Ze gaan de Nederlandse defensie industrie versterken. Bij toekomstige aanbestedingstrajecten kiezen ze – binnen de kaders van de Europese regelgeving – voor Nederlandse leveranciers als ze vinden dat dit in het belang van de nationale veiligheid is.

Betrokkenheid bedrijven en kennisinstellingen

Lang niet alle producten die nodig zijn kunnen vanzelfsprekend worden geproduceerd in Nederland. Defensie wil in deze situaties ervoor zorgen dat Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen worden betrokken bij de productie, opdat de Nederlandse industrie toegang heeft tot hoogwaardige kennis en capaciteiten.

Meer artikelen over samenwerking tussen Defensie en de Nederlandse maakindustrie:

VDL bouwt voor Mercedes-Benz terreinwagens Defensie

Onbemande systemen bieden Landmacht toegevoegde waarde

Reageer op dit artikel