nieuws

Stappenplan om verantwoord om te gaan met artificial intelligence

Business

In de maatschappij heerst er angst voor oncontroleerbare en volledig losgeslagen Artificial Intelligence-algoritmes die hun eigen gang gaan. ECP|Platform voor de InformatieSamenleving wil dit een halt toe roepen en lanceerde daarom de AI Impact Assessment.

Stappenplan om verantwoord om te gaan met artificial intelligence

De Artificial Intelligence Impact Assessment (AIIA) helpt bedrijven artificial intelligence verantwoord in te zetten, nu slimme algoritmes steeds vaker taken van mensen overnemen. Aan de hand van een stappenplan, bestaande uit acht stappen, maken bedrijven inzichtelijk welke juridische en ethische normen een rol spelen bij de ontwikkeling en inzet van artificial intelligence-toepassingen, en welke afwegingen ten grondslag liggen aan keuzes en besluiten.

Controle van de betrouwbaarheid van de databron

“Neem een AI-selectietool voor het screenen van sollicitanten”, geeft Daniël Frijters van ECP|Platform voor de Informatiesamenleving als voorbeeld. “Het algoritme kan op basis van historische data leren welke kandidaten geschikt zijn voor een leiderschapsfunctie. Als niet wordt gekeken naar de betrouwbaarheid van de data, dan zullen vooral mannelijke kandidaten worden geselecteerd, omdat de selectietool op basis van de gebruikte historische data heeft geleerd dat vrouwen minder leiderschapsfuncties bekleden. Vrouwelijke kandidaten worden dus onbewust door het algoritme gediscrimineerd. Een van de stappen in de AIIA is dan ook het controleren van de betrouwbaarheid van de databron.”

Balans vinden tussen ethische, juridische en economische factoren

De AIIA brengt rust en balans in de discussie tussen doemdenkers en vooruitganggelovigen. Dankzij dit stappenplan wegen bedrijven ethische, juridische en economische factoren tegen elkaar af. Op basis daarvan passen ze bijvoorbeeld hun algoritmen of toepassing van artificial intelligence aan, of zorgen ze ervoor dat mensen toch nog persoonlijk contact kunnen opnemen over geautomatiseerde besluiten. “Voorheen was AI-technologie nauwelijks transparant en ethische en juridische keuzes werden niet expliciet gemaakt”, aldus Frijters. “Daar krijg je allerlei wildwest- en spookverhalen van. De AIIA voorkomt dat. Burgers kunnen er op vertrouwen dat bedrijven die de AIIA uitvoeren, verantwoord omgaan met artificial intelligence en dat zij de gedragscode Artificial Intelligence volgen die onderdeel uitmaakt van de impact assessment.”

Stappenplan Artificial Intelligence Impact Assessment (AIIA)

Kort samengevat ziet het stappenplan er als volgt uit:

  1. Bepaal de noodzaak voor het doen van een AIIA
  2. Beschrijf de Artificial Intelligence-toepassing
  3. Beschrijf de voordelen van de Artificial Intelligence-toepassing
  4. Is het doel en de manier waarop het doel wordt bereikt juridisch en ethisch verantwoord?
  5. Is de toepassing betrouwbaar, veilig en transparant?
  6. Afweging en beoordeling
  7. Vastlegging en verantwoording
  8. Periodieke evaluatie

Bron: EPC

Reageer op dit artikel