nieuws

Aantal faillissementen in industrie neemt toe

Business

Het aantal faillissementen van bedrijven en instellingen, inclusief éénmanszaken, zal in 2019 met ongeveer tien procent stijgen ten opzichte van 2018 volgens ABN AMRO. De belangrijkste reden hiervoor is de wereldwijde groeivertraging van de economie. Deze is inmiddels ook in Nederland voelbaar in alle bedrijfssectoren.

Aantal faillissementen in industrie neemt toe
Bron: ABN AMRO

De wereldeconomie groeide de afgelopen jaren flink en daar heeft de sector Industrie van geprofiteerd. In september 2018 werd in de industrie de bodem van het aantal maandelijkse faillissementen bereikt. Sindsdien neemt het aantal faillissementen licht toe: het twaalfmaandelijks voortschrijdend totaal is met ruim 4 procent gestegen. 

Meerdere factoren dragen bij aan faillissementen

Verscheidene factoren dragen bij aan de stijging van het aantal faillissementen. In de loop van 2018 stegen de loonkosten. Cao-lonen stegen met 2,4 procent en uitzendkrachten werden 6,4 procent duurder. Een andere factor is de vertragende groei van de export en van de Nederlandse economie. De Industrie is sterk afhankelijk van export. Tragere exportgroei kan dus leiden tot meer faillissementen. Vooral de sterk vertraagde economische groei van Duitsland, onze belangrijkste handelspartner, heeft invloed op de sector.

Faillissementsgraad Industrie ligt hoger dan in andere sectoren

De faillissementsgraad in de sector Industrie ligt hoger dan in andere sectoren. De sector is erg gevoelig voor de conjunctuur. Snelle economische groei heeft de laatste jaren geleid tot minder faillissementen. Omgekeerd zorgt vertragende groei voor meer faillissementen.
Gezien de vertragende economische groei verwacht ABN AMRO in 2019 een verdere stijging van 2 tot 5 procent van het aantal faillissementen in de sector Industrie. Volgens de bank is het echter niet allemaal kommer en kwel. De orderportefeuilles zijn nog goed gevuld. De belangrijkste risico’s zijn een wanordelijke brexit en een verdere escalatie van de handelsconflicten tussen China en de VS en tussen Europa en de VS.

Stijging faillissementen, maar wel ruim onder niveau 2013

“Voor dit jaar verwachten wij een afnemende economische groei van 1,4 procent. Bij een afkoelende economie, waarbij het bruto binnenlands product rond dit niveau beweegt, is er historisch gezien bijna altijd sprake van een toename van het aantal faillissementen”, zegt Loek Caris, Sector Econoom Thema’s van ABN AMRO.
De economische groeivertraging eist in alle economische sectoren haar tol. Caris: “De werkgelegenheid groeit minder snel en dit wordt niet gecompenseerd door een toename van de koopkracht. Het consumentenvertrouwen daalde het afgelopen half jaar flink, met als mogelijk gevolg dat consumenten behoudend worden in hun uitgaven. Dit heeft negatieve effecten op consumentgedreven sectoren. Ook in sectoren die afhankelijk zijn van de uitvoer gaat de groeivertraging nadelig uitpakken. Caris benadrukt wel dat ondanks de sterke stijging het aantal faillissementen nog ver onder het niveau – ruim zestig procent – van het piekjaar 2013 ligt.

Bron: ABN AMRO

Reageer op dit artikel