nieuws

Code oranje voor Nederlandse industrie

Business

De seinen voor de Nederlandse industrie staan op oranje. Die conclusie trekt sectoreconoom Albert Jan Swart van ABN AMRO in een nieuw verschenen rapport ‘Stand van de Industrie’. Nederlandse bedrijven hebben last van de krimp van de industriële activiteit in andere landen, met name Duitsland, maar de bedrijfsactiviteit groeit desondanks nog wel.

Code oranje voor Nederlandse industrie

Mondiaal: Wereldwijde economische groei vertraagt verder

De groei van de wereldeconomie is verder vertraagd. De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China heeft het ondernemersvertrouwen in de economie wereldwijd aangetast. Eind juni sloten de presidenten Trump en Xi een wapenstilstand. Desondanks is het sentiment niet echt hersteld. Dat is begrijpelijk, want eind vorig jaar maakte Trump ook al bekend verder te praten met China en toch escaleerde de handelsoorlog afgelopen mei opnieuw. De onzekerheid rond het handelsgeschil tussen de Verenigde Staten en China, en in mindere mate de brexit, kunnen het ondernemersvertrouwen verder aantasten. AbnAmro verwacht dat de Fed de Amerikaanse rente eind juli zal verlagen. Van de Europese Centrale Bank verwacht AbnAmro in september een eerste renteverlaging. Dat moet de economische groei later dit jaar stimuleren.

Europa: Duitsland, België en Frankrijk laten krimp zien

In de eurozone laat de industrie sinds eind 2018 slechte cijfers zien. Sinds februari is de industriële productie aan het krimpen. Vooral uit Duitsland komen slechte cijfers. De IFO-index, die het vertrouwen van het Duitse bedrijfsleven meet, is begin dit jaar onder de 100 gezakt, wat duidt op pessimisme. De laatste maanden is de index verder verslechterd, vermoedelijk als reactie op de escalerende spanningen tussen de Verenigde Staten en China. De Duitse economie is behoorlijk afhankelijk van de export van industriële goederen, ook naar China. Vertragende groei van de Chinese industrie is dus slecht nieuws voor de Duitse industrie. 
Ook in de eurozone als geheel is de stemming onder industriële bedrijven negatief. Wel groeien Frankrijk en Griekenland enigszins.

Een harde brexit blijft een risico, met name voor de auto-industrie. Honderden Nederlandse bedrijven leveren onderdelen aan de Britse auto-industrie.

Groei Nederlandse economie zakt verder in

De groei van de Nederlandse economie vertraagt verder naar 1,3% dit jaar en 1,1% in 2020, en valt daarmee lager uit dan eerst werd gedacht – vooral in 2020. De onzekerheid over de handelsoorlog is reden voor de verlaging van de ramingen, geeft AbnAmro in het rapport aan. 
De uitvoer neemt minder toe door de magere expansie van de wereldhandel.

Investeringen

Nederlandse bedrijfsinvesteringen nemen minder toe door de minder gunstige afzetperspectieven. Door de escalatie van de handelsoorlog zal het ondernemersvertrouwen vermoedelijk verder afkalven. Dat zal vooral volgend jaar de investeringscijfers drukken. Enig tegenwicht komt van de sterker stijgende overheidsbestedingen. 

Werkgelegenheid

De werkloosheid is nu lager dan tijdens de vorige hoogconjunctuur. Maar door de vertraging van de economische groei zal de banengroei afzwakken en de werkloosheid weer oplopen – met name volgend jaar, zo is de verwachting.

 

 

Reageer op dit artikel