nieuws

Producentenvertrouwen niet veranderd

Business

Het producentenvertrouwen industrie is in augustus niet veranderd. Het vertrouwen kwam net als in juli uit op 3,9. De ondernemers waren positiever over de verwachte bedrijvigheid.

Producentenvertrouwen niet veranderd

Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 1,0. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde (10,9) sinds de start van de meting in 1985. De laagste waarde werd in februari 2009 (-23,5) bereikt. Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers in de industrie de overhand.

Producenten in de industrie waren in augustus positiever over de verwachte bedrijvigheid. Daarentegen oordeelden ze over de orderportefeuille en over de voorraden gereed product minder positief.

Alle drie deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Tot slot is het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

De producenten in de textiel-, kleding- en lederindustrie waren in augustus het meest optimistisch. In de transportmiddelenindustrie echter hadden pessimisten opnieuw de overhand.

Over de toekomstige werkgelegenheid zijn de ondernemers per saldo licht positief. Ruim 10 procent van de ondernemers verwacht in de komende drie maanden het personeelsbestand te kunnen uitbreiden. Bij krap 7 procent verwacht men echter dat het personeelsbestand kleiner zal worden.

bron: CBS

Reageer op dit artikel