nieuws

Subsidie voor smart systems en optimaal (her-)gebruik van materialen

Business

Minister Van Engelshoven (OCW) en staatssecretaris Keijzer (EZK) trekken 24 miljoen euro uit om kennis uit onderzoek beter naar de samenleving en markt te brengen. Hiermee worden investeerders gestimuleerd om geld te steken in start-ups die gebruik maken van kennis van onderzoeksorganisaties.

Subsidie voor smart systems en optimaal (her-)gebruik van materialen

De 24 miljoen euro subsidie is bedoeld om onderzoeksorganisaties te helpen kennis te delen en voorziet kennis-startups van startkapitaal. Het geld komt uit de subsidieregeling Thematische Technology Transfer (TTT) en wordt verdeeld over drie consortia van onderzoeksorganisaties en durfinvesteerders. De consortia rond de thema’s regeneratieve geneeskunde, smart systems en circulaire oplossingen krijgen ieder acht miljoen euro.

Smart systems, hergebruik van materialen en gebruik duurzame grondstoffen

De technische universiteiten (Delft, Eindhoven, Twente en Wageningen) en TNO krijgen samen zestien miljoen euro. Daarvan is acht miljoen euro bedoeld voor hun consortium met Innovation Industries dat werkt aan ‘smart systems’ in bijvoorbeeld auto’s, robots voor thuis toepassingen en productie van voedsel. De andere acht miljoen gaat naar hun samenwerking met NBI Investors, voor optimaal (her-) gebruik van materialen en het gebruik van duurzame grondstoffen.

Geneeskunde

RegMedXB/Dutch CardioVascular Alliance (DCVA), een consortium voor regeneratieve geneeskunde, krijgt eveneens acht miljoen euro. Het consortium stimuleert internationale, multidisciplinaire onderzoekssamenwerking om bijvoorbeeld uit menselijk materiaal nieren, een hart en gewrichten te maken. In het consortium zitten universiteiten, academische medische centra, gezondheidsfondsen, overheden en private partijen. Investeerder BioGeneration Ventures steunt hen.

Reageer op dit artikel