nieuws

Nederlandse AI Coalitie komt met actieplan

Business

Ruim 65 partijen uit het bedrijfsleven, overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties hebben zich aangesloten bij de Nederlandse AI Coalitie die 8 oktober werd gelanceerd.

Nederlandse AI Coalitie komt met actieplan

Op de dag dat het Strategisch Actieplan AI werd gepresenteerd, startte ook de Nederlandse AI (artificiële intelligentie) Coalitie.  De NL AIC wil initiatieven rond artificiciële intelligentie ondersteunen op terreinen van gemeenschappelijk belang. Om deze reden hebben partijen uit overheid, bedrijfsleven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties het initiatief tot oprichting van de coalitie genomen. Meer dan 65 partijen, van Rabobank, IBM, Philips, FME, TNO, talloze MKB-bedrijven tot de politie en wetenschappelijke instellingen zijn aangesloten. Alle partijen samen willen zorgen dat Nederland een speler van formaat wordt op het terrein van artificiële intelligentie (AI).

Ketenaanpak

De coalitie heeft als missie de Nederlandse activiteiten in artificiële intelligentie te stimuleren, te ondersteunen en waar nodig te organiseren. Ze wil dat Nederland mee kan doen met de koplopers in Europa en in de wereld op het gebied van kennisontwikkeling én toepassing van AI voor de Nederlandse welvaart en welzijn met inachtneming van Nederlandse en Europese normen en waarden. Om dit te doen is een collaboratieve ketenaanpak nodig waarin bedrijven, overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties samenwerken.

Actieagenda

De coalitie heeft ook een actieagenda opgesteld waarin onder meer hun visie en missie zijn geformuleerd. Zo wil de coalitie dat het nationaal en internationaal wordt erkend als dé motor van de Nederlandse AI-aanpak met een toonaangevend programma en middelen. De komende drie jaar zouden ook tien toepassingen binnen de sectoren of toepassingsgebieden moeten zijn getest en gerealiseerd, die de unieke positionering van de Nederlandse AI-aanpak bewijzen. Er zal een Europees Kennis- en innovatiecentrum in Nederland moeten zijn gevestigd. Er zouden 400 extra onderzoekers moeten werken aan AI-onderzoeksprogramma’s. Nederland zal binnen drie jaar tot de top van Europese landen moeten behoren als het gaat om maatschappelijke acceptatie van AI. Een inclusieve en mensgerichte AI-benadering ligt hieraan ten grondslag. Ook wil de coalitie dat Nederland uit onderzoek naar voren komt als een land met een florerend AI-ecosysteem, zowel wetenschappelijk, maatschappelijk als economisch.   Het succes van Nederlandse startups en scale-ups in AI heeft daarbij een top drie score binnen  Europa.

Aanpak en bouwstenen

De coalitie zal hierbij niet top-down te werk gaan, maar kiest voor een praktische aanpak waarbij de betrokken organisaties samen de uitdagingen aanpakken. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van lokale en regionale initiatieven, co-creatie met verschillende stakeholders in de keten en publiek-private samenwerking. Vijf gemeenschappelijke bouwstenen zullen daarbij een belangrijke rol spelen: human capital (de beschikbaarheid van voldoende talent), research en innovatie (het ontwikkelen van nieuwe AI-kennis), data delen (het faciliteren en beschikbaar maken en delen van data), maatschappelijke acceptatie, kaders en inclusie, en start-ups & scale-ups (het ondersteunen van AI-gedreven start-ups en scale-ups).
Bron: NLAICoalitie

 

Reageer op dit artikel