nieuws

Één miljoen euro extra voor automotive expertisecentrum ACE

Carriere & mensen

ACE (Automotive Center of Expertise) in Helmond ontvangt een extra bijdrage van 1 miljoen euro van het Kabinet. De extra middelen komen op een belangrijk moment. Investeren in innovatie en duurzame mobiliteit staat hoog op de agenda van zowel het Kabinet als ook van het automotive bedrijfsleven.

Één miljoen euro extra voor automotive expertisecentrum ACE
(foto: ACE)

Het is belangrijk om de volgende generatie klaar te stomen voor de toekomst. Denk daarbij aan het gebruik van lichte materialen, de verbondenheid van voertuigen met het internet, schonere motoren en efficiëntere productieprocessen. De vraag naar goed opgeleide automotive ingenieurs hiervoor is groot. De extra gelden geven ACE meer mogelijkheden tot uitwisseling van innovatieve kennis (‘leven lang leren’) en tot meer inspanningen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te intensiveren.

ACE is gevestigd op de Automotive Campus in Helmond en werkt samen met Hogeschool Rotterdam, Fontys Hogeschool Eindhoven en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Reageer op dit artikel