nieuws

Werknemers industrie juichen digitalisering en robotisering toe

Carriere & mensen

Ongeveer 83 procent van de werknemers in de industrie staat positief tegenover digitalisering en robotisering en nieuwe ontwikkelingen. Ze vinden dat technologie het werk uitdagender en leuker maakt. Ruim negentig procent geeft aan zich verantwoordelijk te voelen om de ontwikkelingen in zijn vakgebied bij te houden. Dat zijn enkele conclusies uit het onderzoek van werkgeversorganisatie FME onder ruim 6.900 medewerkers in de branche.

Werknemers industrie juichen digitalisering en robotisering toe
(foto uit Smart Working-onderzoek)

FME heeft Berenschot en TIAS gevraagd te onderzoeken hoe medewerkers in de technologische industrie kijken naar technologische ontwikkelingen zoals digitalisering en robotisering. Wat zien zij gebeuren in hun bedrijf? En wat hebben zij nodig om nu en in de toekomst hun bijdrage te kunnen leveren?

Nieuwe functies

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat  91 procent van de medewerkers ziet dat binnen hun bedrijven gewerkt wordt met nieuwe technologie en dat gezocht wordt naar kansen. De ontwikkeling betekent volgens medewerkers een substantiële verandering in werk en werkomstandigheden. Men ziet vooral taken veranderen en er komen nieuwe functies bij.
De medewerkers staan positief tegenover deze ontwikkeling. Ongeveer 83 procent ziet nieuwe technologie als een kans.

Snelheid neemt toe door nieuwe technologie

Naast een positieve ingesteldheid signaleren medewerkers ook dat de nieuwe technologie het werk sneller maakt. De productie neemt toe en klanten worden continu bediend. Dit brengt het risico met zich mee dat er een hogere werkdruk kan worden ervaren en dat de balans tussen werk en privé kan worden verstoord.

Andere vaardigheden en kennis

Nieuwe technologie vraagt om andere vaardigheden en kennis. Vooral vakinhoudelijk veranderen er zaken, maar er is ook sprake van meer en andere samenwerking, en een andere wijze van aansturing en communicatie. Daarom is het noodzakelijk dat medewerkers naast vakinhoudelijk skills ook soft skills zoals samenwerking en communiceren ontwikkelen. Zonder goede scholing en begeleiding vallen medewerkers mogelijk buiten de boot.

Geen onderscheid in leeftijd, opleidingsniveau of sector

De uitkomsten van het onderzoek zijn nauwelijks afhankelijk van leeftijd, opleidingsniveau of sector. In alle groepen en leeftijden wordt nieuwe technologie over het algemeen omarmd. Slechts een klein percentage ziet mogelijke bedreigingen. Opvallend is dat in deze groep in verhouding meer mensen zitten uit functies die een grotere kans maken geautomatiseerd te worden. Ook zijn er in deze groep in verhouding iets meer ouderen en lager opgeleiden, stelt het rapport.

Informeren over de impact technologie cruciaal

Uit het onderzoek blijkt dat er een relaties is tussen de mate waarin mensen worden geïnformeerd over de impact van nieuwe technologie en de mate waarin men de ontwikkelingen als bedreigend ziet. Hoe meer informatie men krijgt minder bedreigend men de ontwikkelingen vindt en hoe meer mogelijkheden men ziet. Wie niet goed wordt geïnformeerd ziet nieuwe technologie al sneller als een bedreiging.

Handvatten om bij te blijven

De meeste medewerkers willen graag meebewegen en voelen zich verantwoordelijk om bij te blijven. Ze hebben daarvoor wel handvatten nodig. Om de transitie het hoofd te bieden en iedereen binnenboord te houden, willen medewerkers graag betrokken worden bij de vernieuwingen. Ze willen vooral begrijpen wat de ontwikkelingen nu echt betekenen voor hun eigen werk. Ze willen tijd en ruimte om te experimenteren en steun en informatie om vakkennis bij te houden, geeft het onderzoek aan.

Meer informatie bij FME.

Reageer op dit artikel