nieuws

5 tips om bekwaam technisch personeel te vinden

Carriere & mensen

Technisch personeel in de installatiebranche wordt steeds schaarser. Maar wie nu slim is, kan toch beschikken over voldoende goede mensen.

5 tips om bekwaam technisch personeel te vinden

Scholieren kiezen om diverse redenen steeds minder voor technische opleidingen. Of maken deze niet af. En daar heeft de markt  last van. Bedrijven die anno 2018 nog steeds denken dat ze vanuit reguliere opleidingen voldoende nieuwe instroom zullen krijgen, vertrouwen te veel op vroegere tijden. Tegenwoordig moeten bedrijven zélf mensen vinden die bepaalde opleidingen willen volgen. Dát is misschien wel de grootste ommekeer ten opzichte van vroeger. Hieronder staan vijf tips die technisch opleider Kenteq geeft om grip te houden op bekwaam technisch personeel.

1. Speel eerder in op mogelijk personeelstekort

Stilstaan en blijven doen wat u al jaren deed, is geen optie meer. Deze tijd van grote veranderingen vraagt om het maken van strategische keuzes en het verzetten van bakens. Neem als bedrijf dus maatregelen om een personeelstekort te voorkomen. Leid tijdig uw benodigde specialisten op en werf voortdurend actief naar nieuwe vakmensen in de schaarse poel die van de opleidingen afkomt.

2. Ontwikkel zelf opleidingen

Veel ontwikkelingen gaan voor het onderwijs te snel. Onderwijsprogramma’s zijn niet zo flexibel dat ze zich razendsnel laten herschrijven. Dat betekent dat bedrijven mensen veelal zelf op de werkvloer specialistische vakkennis moet bijbrengen. Dit kan met cursussen van technische opleiders en deels door begeleiding op de werkvloer. Bedrijven kunnen zelf een passende beroepsbegeleidende opleiding realiseren om tijdig over de juiste vakmensen te kunnen beschikken.

3. Stimuleer het doorleren

De poel om uit te vissen wordt steeds kleiner. Minder jongeren kiezen voor een praktijkgerichte vakopleiding, waardoor een tekort aan technisch personeel ontstaat. Maak dus gebruik van de mensen die al  in dienst zijn. Stimuleer hen om door te leren.

4. Bied stageplaatsen aan

Bedrijven hebben moeite om mensen aan zich te binden. Hier kunnen ze op inspelen door bijvoorbeeld een stagiaire of BBL’er al aan het bedrijf te binden terwijl deze nog op school zit. Na het behalen van het diploma kan hij of zij dan direct aan de slag en binnen het bedrijf doorleren voor vakman. Werk leerlingen en stagiaires intern op naar het gewenste niveau.

5. Maak behoeften duidelijk aan opleiders

Neem de toekomst van het bedrijf in eigen hand en investeer in het personeel. Dan wordt de toekomst in elk geval beter! Maak daarnaast aan opleiders duidelijk aan welke vakmensen behoefte is, zodat opleiders hier op in kunnen spelen met beroepsgerichte cursussen en (deel)opleidingen.

 

Reageer op dit artikel