nieuws

Omzet technische branche stijgt jaarlijks ondanks tekort aan technici

Carriere & mensen

Een groot deel van de technische bedrijven sluit 2018 af met groene cijfers. Bij ruim de helft van de organisaties is de omzet zelfs gestegen in 2018. Slechts 8 procent zag haar omzet dalen. Dit blijkt uit de ROVC TechBarometer, een onderzoek uitgevoerd door ROVC, partner in trainingen en opleidingen voor technisch Nederland.

Omzet technische branche stijgt jaarlijks ondanks tekort aan technici

De technische branche verwacht niet dat er dit jaar een einde komt aan de positieve tijden. Bijna twee derde (63%) geeft namelijk aan opnieuw een groei te verwachten in 2019. 24 procent gelooft dat de omzet hetzelfde blijft als vorig jaar. Slechts 6 procent gaat naar verwachting dalen dit jaar. De gunstige economie laat de technische branche niet in de steek.

Maatregelen om omzetdoelstelling te halen

Organisaties zetten verschillende stappen om de omzetdoelstellingen te behalen. Ze houden zich met name bezig met het optimaliseren van werkprocessen (30%). Daarnaast wordt er tijd gestoken in het opleiden van medewerkers (24%) en het uitbreiden van producten en diensten (10%).
John Huizing, directeur bij ROVC: “Het is mooi om te zien dat het goed gaat in de technische branche. Daartegenover staat natuurlijk dat er veel medewerkers nodig zijn om al het werk uit te voeren. Een kwart van de bedrijven investeert in hun personeel door hen op te leiden. Groei gaat hand in hand met investeren en dit is een goede eerste stap. Als we met de hele branche meer focussen op het opleiden van kwalitatief goed personeel, dan zal dit zeker niet het laatste jaar zijn met groene cijfers.”

Reageer op dit artikel