artikel

Fieldlab RoboHouse brengt nieuwe roboticatechnieken dichter bij de maakindustrie

Engineering

‘Zie je mogelijkheden in roboticatoepassingen, maar je weet niet hoe je eraan moet beginnen, dan is het smart industry fieldlab RoboHouse wellicht de juiste plek om aan te kloppen, stelt Jaimy Siebel, general manager van RoboHouse. Een expositieruimte, workshops en een ontwikkelprogramma kunnen maakbedrijven helpen om zich voor te bereiden op een toekomst met intelligente systemen.

Fieldlab RoboHouse brengt nieuwe roboticatechnieken dichter bij de maakindustrie
Foto's: Daniel Verkijk

In januari opende het Robohouse in Delft officieel haar deuren. Het smart industry fieldlab heeft als missie het Nederlandse bedrijfsleven laagdrempelig te laten kennismaken met nieuwe roboticatechnieken zodat bedrijven deze vervolgens in de eigen productieprocessen kunnen toepassen. Initiatiefnemers zijn Robovalley, TU Delft, TNO, Festo, ABB Robotics en Innovation Quarter.
Jaimy Siebel, general manager van RoboHouse: ‘Om te slagen in deze missie hebben we twee programmalijnen opgezet. Een eerste programma is gericht op het kennismaken met of ontdekken van nieuwe roboticatoepassingen en mogelijkheden. Tijdens introductieworkshops robotica worden nieuwe robottechnieken toegelicht en kunnen de technologieën in de expositieruimte worden ervaren. Zien maakbedrijven mogelijkheden om technieken in de eigen productieprocessen toe te passen, dan kunnen we samen met hen identificeren welke processen potentieel kunnen worden gerobotiseerd. Van daaruit kan vervolgens een eerste ontwerp worden gemaakt hoe een roboticasysteem of techniek in de onderneming er ongeveer uit zou kunnen zien.’

Technische validatie

Een volgende belangrijke stap is het doen van een eerste technische validatie. ‘Uit de praktijk blijkt dat vaak aannames worden gedaan. Bijvoorbeeld dat bepaalde sensoren probleemloos een object kunnen herkennen en een grijper vervolgens het object kan optillen. Dit is niet altijd even vanzelfsprekend. Een technische validatie geeft hierover uitsluitsel.’

Aankoopadvies roboticatoepassing

Als een bedrijf potentie ziet in een bepaalde techniek, dan kan een aankoopadvies worden uitgewerkt. ‘Wij zijn zelf geen integrator en geven als non-profit stichting onafhankelijk advies. Ons doel is om bedrijven laagdrempelig te laten experimenteren met roboticatoepassingen. Daarnaast wordt het risico voor bedrijven om te investeren in robotica verlaagd, omdat ze al vóór ze grote investeringen doen, een aantal zaken kunnen uittesten en afvinken.’


Een opstelling uit het TNO-project Guided manufacturing. In deze opstelling assembleert een cobot samen met een werknemer een moederbord. Sommige delen assembleert de medewerker, andere delen monteert de robot. Door middel van projecties wordt aangegeven welke handelingen wanneer door wie moeten worden uitgevoerd. Een 3D-sensor controleert vervolgens of de taken ook op de juiste manier zijn uitgevoerd. Op deze manier kunnen complexe assemblagetaken goed worden begeleid terwijl er sterke kwaliteitsmonitoring plaatsheeft. Bij een aantal bedrijven wordt momenteel een aantal pilots getest om na te gaan hoe werknemers reageren op dit soort technologie. (Foto: Verkijk)

 

Kennis en ontwikkeling over cognitieve robotica

Een tweede programmalijn van het fieldlab is gericht op het ontwikkelen van roboticavaardigheden, met een focus op zowel theorie als praktijk. ‘We merken dat er onder medewerkers een sterke behoefte is aan kennis over cognitieve robotica. Daarom willen we een plek creëren waar mensen zich kunnen verdiepen in zowel de basis van roboticatechnologieën, maar ook in ingewikkelde robotapplicaties, zoals machine learning en neurale netwerken. Denk bijvoorbeeld aan het pragmatisch aanleren hoe een sensor aan een robot wordt gekoppeld of hoe machine learning aan vision-data kan worden gekoppeld.’ Cursussen duren één tot maximaal vijf dagen. Vervolgens kunnen deelnemers aan het programma de theorie ook in de praktijk leren toepassen waarbij ze kunnen gebruikmaken van de robotopstellingen in het fieldlab.

Succesvolle start fieldlab RoboHouse

In september 2018 is het fieldlab officieus gestart met de inrichting van de expositie- en praktijkruimte zodat het in januari officieel kon worden geopend. ‘Sinds september hebben we al dertig ondernemingen geholpen met een eerste traject hoe zij in hun eigen bedrijf stappen kunnen zetten om te automatiseren. De interesse is enorm groot. We verwachten in de toekomst nog veel meer maakbedrijven te kunnen bereiken en ondersteunen. Op die manier kan Nederland zich voorbereiden op een gedigitaliseerde toekomst met intelligente systemen.’

Lees meer over de roboticatechnieken die in het fieldlab worden gedemonstreerd in het bericht Demonstratie nieuwe roboticatoepassingen in fieldlab RoboHouse

 

Tekst: Evi Husson

Reageer op dit artikel