artikel

Wat is blockchain?

Engineering

Blockchain is de techniek achter bitcoin, die kan bijdragen aan sneller, eenvoudiger, veiliger en voordeliger zaken doen.

Wat is blockchain?

‘Het is een (open dan wel gesloten) decentrale gedistribueerde database waarin transacties en eigendommen worden vastgelegd zonder tussenkomst van derden (trusted third party). De database wordt niet bij één centrale partij gehost, maar op een wereldwijd netwerk van computers. Iedereen in de (open/gesloten) keten beschikt daardoor op hetzelfde moment over dezelfde data, waardoor miscommunicatie veel minder snel aan de orde is. Het kan worden gezien als een soort gedeeld grootboek‘,  licht Martijn Siebrand toe. Hij is Specialist Transport & Logistiek bij Van Oers Accountancy & programmamanager Supply Chain Finance bij het TKI (Topconsortium voor Kennis en Innovatie)-Dinalog project.
Als er sprake is van een keten van toeleveranciers die een blockchain opzetten, dan communiceren de bedrijven in de keten via een gesloten, gezamenlijke database. Iedere partij in de keten heeft hiervan een kopie die altijd up-to-date is aangezien recentelijk voltooide transacties real time aan alle kopieën van het systeem worden toegevoegd. Alle deelnemende partijen hebben daardoor op ieder moment inzicht in de transacties. Voltooide transacties kunnen niet uit het systeem worden verwijderd, waardoor altijd de gehele historie van handelingen voor iedereen zichtbaar is. ‘Transacties kunnen autonoom plaatsvinden zonder tussenkomst van derden. Dit gaat met behulp van smart contracts, digitaal geprogrammeerde contracten waarin overeenkomsten tussen mensen en organisaties zijn vastgelegd. Deze kunnen alleen aan het grootboek worden toegevoegd als er consensus is onder 51 procent van de betrokken computers dat het smart contract is uitgevoerd zoals is voorgeprogrammeerd. Op die manier ontstaat een veilige methode om transacties uit te voeren en snel af te wikkelen zonder trusted third party.’
De inhoud van de smart contracts is vrij te bepalen en te programmeren, afhankelijk van het doel dat de keten voor ogen heeft.

Kansen voor de keten

De industriële sector ziet kansen in deze technologie. Op financieel en logistiek gebied kan de technologie bijvoorbeeld bijdragen aan ketenoptimalisatie. Siebrand. ‘In de logistiek vinden veel transacties plaats, waarbij veel partijen zijn betrokken.  Het TKI Dinalog-project onderzoekt bijvoorbeeld hoe de Rotterdamse haven het goederentransport verder kan optimaliseren. Binnenkomende containers worden doorgaans met papieren vrachtbrieven geregistreerd. Echter, sla je de benodigde documentatie voor controle en dergelijke op in een blockchain-database, dan kunnen containers wellicht sneller worden vrijgegeven door middel van compliance vooraf. Ook de vrachtwagen die met de geleverde producten van A naar B rijdt, kan gebruik maken van diezelfde blockchain-omgeving. Op het moment dat de producten goed zijn afgeleverd en de ontvanger tekent de digitale vrachtbrief, dan wordt meteen voor alle betrokken partijen duidelijk dat de rit volgens verwachting is gereden en kan de bank overgaan tot voorfinanciering. Alle partijen in de keten – van bank, logistieke dienstverlener, douane, verzender tot afnemer, hebben op ieder moment dezelfde hoeveelheid informatie tot hun beschikking. Ze weten waar de lading zich bevindt, hebben zicht op de verwachte levertijd, opgelopen vertraging, enzovoort.  Het zorgt voor minder e-mailverkeer, minder communicatiestoornissen en het geheel is minder fraudegevoelig. Bijkomend voordeel is dat actuele voorraadgegevens met de bank kunnen worden gedeeld, zodat het eenvoudiger wordt om bijvoorbeeld voorraad- of inkoopfinanciering te regelen.’ Dit is slechts één voorbeeld van hoe blockchain een positieve invloed kan hebben op de financiële en logistieke keten, maar de mogelijkheden zijn legio. ‘Ik verwacht dat toeleveringsketens in de toekomst veel inzichtelijker kunnen worden dankzij blockchain. We zitten momenteel nog maar aan het topje van de ijsberg.’

 

Reageer op dit artikel