nieuws

KLM en TU Delft optimaliseren producten in live omgeving

Engineering

KLM en TU Delft hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend onder de naam Design Doing at Royal Dutch Airlines. Doel van de samenwerking is om nieuwe producten te ontwikkelen en bestaande KLM-processen te optimaliseren in een live operationele KLM-omgeving, dus met echte passagiers op een echte luchthaven en in echte vliegtuigen. Hiermee zet KLM fors in op toepassing van Design Thinking.

KLM en TU Delft optimaliseren producten in live omgeving
(foto: KLM)

De faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft en KLM werken al langere tijd samen om onder andere de customer experience bij KLM te optimaliseren. De TU Delft biedt en ontwikkelt kennis op het gebied van strategisch design. Tegelijk biedt KLM de optimale testomgeving in haar dagelijkse operatie. Binnen deze unieke werkwijze worden lessen uit de ontwerpwereld, ook wel ‘Design Thinking’ genoemd, gebruikt om de strategie van een organisatie uit te voeren. Om de samenwerking tussen de TU Delft en KLM voor een langere periode formeel te bekrachtigen, is het samenwerkingsverband Design Doing opgezet. Twee aan de TU Delft verbonden promovendi gaan samen met studenten aan het werk om Design-beginselen toe te passen in de dagelijkse operatie van KLM.
Omdat het uniek is dat een bedrijf in de luchtvaart zo groots inzet op Design wordt de samenwerking tussen KLM en TU Delft actief gesteund door de topsector Creatieve Industrie, door middel van een PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie vanuit CLICKNL: het topconsortium kennis en innovatie van de creatieve industrie van Nederland. De topsector Creatieve Industrie is een van de negen sectoren uit het topsectorenbeleid van het ministerie van Economische Zaken, wat erop gericht is de Nederlandse economie op een duurzame manier te stimuleren door te innoveren.

Reageer op dit artikel