nieuws

Tata Steel wordt testlocatie van project om energie uit industriële restwarmte te halen

Engineering

Een consortium bestaande uit RGS Development, Tata Steel, ECN, ENGIE en Ontwikkelingsbedrijf NHN (NHN) heeft een Demonstratie energie-innovatie subsidie (DEI) toegewezen gekregen voor het initiatief ‘Waste Radiation Heat to Power and Steam’ (WRAPS). Het Ministerie van Economische Zaken stelt met Topsector Energiesubsidie in totaal 1,5 miljoen euro beschikbaar voor het project, dat ten doel heeft om energie uit industriële restwarmte te halen.

Tata Steel wordt testlocatie van project om energie uit industriële restwarmte te halen
Testoptstelling WRAPS

Onder de noemer ‘WRAPS’ werken de organisaties samen om de restwarmte van hoge temperatuur (700-1200⁰C) te benutten, die vrijkomt bij de productie van onder andere staal, metaal en glas. Daarvoor ontwikkelde RGS Development uit Broek op Langedijk ThermagyTM hittepanelen, gepatenteerde panelen die stralingswarmte omzetten in elektriciteit en warm water. ENGIE levert een Qpinch hittetransformator, die het vrijgekomen warme water in het proces omzet in stoom. Het demonstratieproject behelst een installatie, die in totaal 1 megawatt aan stroom en stoom terugwint uit ongeveer 2 megawatt aan restwarmte. Het project loopt van midden 2017 tot eind 2019.

Tata Steel IJmuiden

Tata Steel IJmuiden is als staalproducent een ideale locatie om deze innovatieve techniek te testen. “Veel van de restwarmte in onze processen wordt al gebruikt om gas en verbrandingslucht voor te verwarmen en op sommige plaatsen om stoom te maken. Je kunt geen staal gieten zonder dat er stralingswarmte vrijkomt. De introductie van Thermagy maakt het nu mogelijk ook de hoge temperatuur stralingswarmte nuttig te gebruiken,” verklaart Gerard Jägers, Programma Manager Energie Efficiency bij Tata Steel in IJmuiden.

100+ petajoule per jaar

Op basis van studies wordt geschat dat de hoeveelheid ongebruikte restwarmte van hoge temperatuur in de Europese industrieën 100+ petajoule per jaar kan bedragen, gelijk aan de totale 2020 doelstelling voor energiereductie in Nederland. Met het gedemonstreerde concept kan aan deze doelstelling in de komende jaren een significante bijdrage worden geleverd.

Reageer op dit artikel