nieuws

NEN richt normcommissie Internet of Things op

Engineering

Een toename van IoT-toepassingen zorgt voor oplossingen die dwars door sectoren en platformen heengaan. Cross-sectorale oplossingen vragen om interoperabiliteit en integratie tussen systemen en platformen die onafhankelijk van elkaar zijn ontwikkeld met gebruik van verschillende technologieën. Standaarden zijn daarom essentieel voor het bereiken van interoperabiliteit tussen diverse bestaande en opkomende technologieën. NEN organiseert op 2 november een startbijeenkomst voor deze nieuwe normcommissie.

NEN richt normcommissie Internet of Things op

De mondiale normalisatie-organisaties ISO en IEC ontwikkelen gezamenlijk internationale normen voor IoT. De internationale normen zullen een overkoepelend systeem bieden voor de vele toepassingen van IoT in verschillende sectoren. Het systeem van ISO en IEC moet ook plaats bieden aan de standaarden die door fora en consortia worden ontwikkeld. Het werkveld is verdeeld in thema’s zoals IoT-Architectuur, Interoperabiliteit, IoT-toepassingen en Sensor Networks. Verder werken studiegroepen aan hun aanbevelingen voor standaardisatie ten aanzien van trustworthiness en veiligheid, real-time IoT, Industrial IoT, Edge Computing en Wearables. De eerste resultaten daarvan worden in november in New Delhi (India) gepresenteerd. De eindresultaten worden verwacht in maart 2018.
Grote landen als de VS, het VK, Duitsland, China, Japan, Zuid Korea en Rusland dragen al actief bij.

Invloed uitoefenen

Om vanuit Nederland invloed uit te kunnen oefenen op de ISO/IEC normen voor IoT richt NEN de normcommissie ‘Internet of Things’ op. De normcommissie zal de Nederlandse IoT-standaardisatieagenda ontwikkelen.

Meer informatie bij NEN

Reageer op dit artikel