nieuws

‘De digital twin wordt het grote project van 2018’

Engineering

Volgens een onderzoek van Gartner wil bijna de helft van de bedrijven die Internet of Things-technologieën implementeren gebruik maken van de zogeheten digital twin, of ze hebben plannen om zich erin te verdiepen en dit op de langere termijn mogelijk te maken.

‘De digital twin wordt het grote project van 2018’

Volgens Gartner’s Research Director Alexander Höppe is er een duidelijke trend. De belangstelling in digital twins neemt toe. Echter, wie digital twins wil ontwikkelen en onderhouden, moet stevig in zijn schoenen staan, waarschuwt hij. Höppe heeft daarom vier tips voor CIO’s die ermee aan de slag willen:

1) Zorg voor een goede documentatie voor het construeren en aanpassen van dergelijke modellen
2) Geeft de digital twin toegang tot zoveel mogelijk data uit zoveel mogelijk bronnen
3) Betrek de volledige waardeketen van het product en daarmee ook diegene die verantwoordelijk zijn voor ieder relevant gebied. De digital twin kan een enorme meerwaarde hebben in samenwerkingen over afdelingen heen.
4) Zorg voor lange toeganscycli. Met een digital twin van gebouwen of bijvoorbeeld schepen heeft de hardware een lange levensduur dan de geïmplementeerde software. Het risico bestaat dat de digital twin gedurende deze periode onleesbaar wordt.

Meer over wat een digital twin is en welke kansen het biedt voor de maakindustrie:
Elke fabriek zijn ‘Digital Twin’

Reageer op dit artikel