nieuws

Hyperloop Nederland krijgt opnieuw financiële en kennisinjectie

Engineering

Hyperloop in Nederland heeft weer een enorme stap voorwaarts gemaakt. Na een financiële injectie in februari dit jaar, zetten opnieuw grote industriële bedrijven met kennis en geld hun schouders onder het initiatief.

Hyperloop Nederland krijgt opnieuw financiële en kennisinjectie

Staalconcern Tata Steel, technologische dienstverlener voor de maritieme industrie Royal IHC en bouwconcern Koninklijke BAM sluiten zich aan bij het Europese hyperloop project van Hardt hyperloop uit Delft. Doel hiervan is het versnellen van de ontwikkeling, het bundelen van kennis en kunde en uiteindelijk toe te werken naar een internationale standaard. Hiervoor hebben de partijen een intentieverklaring getekend.

Hyperloopstandaard

Tata Steel, Royal IHC en BAM zijn belangrijke industriële partners met kennis en ervaring die goed aansluiten bij de ontwikkeling van de hyperloop. Tim Houter, CEO van Hardt hyperloop: “Samen zorgen wij voor een hyperloop die aansluit op de infrastructurele uitdagingen. Het is een blijk van vertrouwen dat het bedrijfsleven hier zo nauw bij betrokken wil zijn. Zij zien de commerciële kansen van de hyperloop.”
Bouwconcern BAM is vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van de hyperloop. Samen met Hardt hyperloop realiseerde zij eerder de eerste Europese testfaciliteit. Met het tekenen van de intentieverklaring wordt deze samenwerking verder geïntensiveerd. Maarten van Raaij, Directeur BAM Infra Rail: “Dit is echt een nieuwe, innovatieve manier van reizen. Het lost het probleem op van onze drukker wordende steden. Daarom vinden wij dit bij BAM Infra zo belangrijk. Met deze samenwerking hopen we dat de ontwikkeling ervan in een stroomversnelling komt.”

Ontwikkeling efficiënte hyperloopbuis en -rails

Naast het investeren van kennis leveren Tata Steel en Royal IHC ook een financiële bijdrage aan de ontwikkeling. Hans van den Berg, directeur Tata Steel in IJmuiden: “… Een zeer groot deel van de hyperloop infrastructuur bestaat uit staal. Een van de grootste uitdagingen is om de hyperloopbuis en -rails zo efficiënt mogelijk te bouwen. We hebben hier inmiddels technologie voor ontwikkeld en verwachten het gewicht en de kosten te kunnen halveren door een slimmere constructie en door efficiëntere productiemethoden. Wij denken dat deze ontwikkelingen ook breder toepasbaar zullen zijn dan alleen voor de hyperloop.”

Handling en tunnelling systemen

Joti Hakkert, Director IHC Mission Equipment Nederland: “Dit initiatief is een revolutionaire technologische innovatie op het gebied van transportsystemen. Als IHC gaan wij dan ook graag de samenwerking aan om dit mede mogelijk te maken. Met onze kennis van handling en tunnelling systemen kunnen we er voor zorgen dat de benodigde infrastructuur voor de hyperloop uiterst efficiënt en met zo min mogelijk hinder voor de omgeving kan worden aangelegd.”

Nieuwe fase

Met de start van de samenwerking tussen de vier bedrijven komt de ontwikkeling van de hyperloop in een nieuwe fase terecht. Houter: “De realisatie van de hyperloop vraagt om een breed gedragen support over het te vormen eindproduct. We gaan de beweging dan ook verder uitbouwen en nodigen partijen die mee kunnen werken aan de technologische ontwikkeling en de implementatie uit om mee te werken aan de verdere realisatie.”

 

 

Meer berichten over dit onderwerp:

Haalbaarheidsonderzoek: hyperloop biedt kansen voor Nederland

Realisatie hyperloop Nederland weer stap dichterbij dankzij nieuwe kapitaalinjectie

Delft Hyperloop verder als start-up

Delftse studenten winnen Hyperloop Pod Competitie

Reageer op dit artikel