nieuws

Betere samenwerking machine en mens in voedselverwerking

Engineering

High Tech NL (/Holland Robotics) en Food Tech Brainport gaan met MKB-bedrijven en kennisinstellingen samenwerken in het innovatieproject COTEMACO. Doel van het project is een efficiëntere samenwerking tussen mens en machine in voedselverwerking tot stand te brengen.

Betere samenwerking machine en mens in voedselverwerking

In een demonstratiefabriek worden verschillende voedselverwerkingsprocessen gedemonstreerd waarin medewerkers en robots optimaal en kosteneffectief gaan samenwerken. Projectleider van dit Interreg project is Flanders Make.

Ontwikkelen nieuwe productieprocessen

Bedrijven worden uitgenodigd om nieuwe productieprocessen te ontwikkelen en demonstrators te bouwen die als voorbeeld kunnen dienen voor de hele agrarische bedrijfstak. De deelnemende bedrijven worden ook ondersteund tijdens de implementatie van samenwerkende robots binnen hun eigen bedrijfsomgeving

Reageer op dit artikel