nieuws

Autonome oogstrobot moet personeelstekort paprikakwekers oplossen

Engineering

Sweeper, het internationale onderzoeksproject voor de ontwikkeling van een oogstrobot voor paprika demonstreert de eerste paprika oogstrobot ter wereld. Jaarlijks wordt in Europa 1.300.000.000 kg geoogst. De nieuwe robot moet zorgen voor een stevigere concurrentiepositie en het tekort aan arbeidskrachten oplossen.

Autonome oogstrobot moet personeelstekort paprikakwekers oplossen

Robotisering van de paprikaoogst moet ervoor zorgen dat het concurrentievermogen van de Europese glastuinbouwsector wordt verbeterd. De Europese glastuinbouwsector heeft steeds vaker te kampen met een gebrek aan ervaren arbeidskrachten. Daarom is in 2015 een consortium gestart om een paprikaplukrobot te ontwikkelen.  Deze maand is een demonstratierobot gereed om aan het publiek te tonen.

Werking autonome paprikaplukrobot

De robot bestaat uit een autonoom mobiel beweegbaar platform, een robotarm met daaraan een camera, snijgereedschap en opvangmechanisme. De robotarm scant met de camera de op de gewassen aanwezige paprika’s, de camera werkt volledig onafhankelijk van de lichtomstandigheden en voorziet in kleuren en dieptebeelden. De vergaarde info wordt gebruikt voor de detectie, bepaling van de rijpheid en 3D-positie van de paprika’s. De paprika’s worden van onderen gescand, het onderste gedeelte van de paprika krijgt namelijk als laatste een rijpe kleur. De robot is getraind om obstakels zoals bladeren en stengels in de afbeeldingen te traceren. Om het leerproces te versnellen werd een deep learning netwerk en een kunstmatig gemodelleerd paprikagewas gebruikt.

Aanvliegroute, snijgereedschap en opvangmechanisme

Na detectie wordt de locatie van de paprika gebruikt om de aanvliegroute van de robotarm te bepalen. Dit kan een complex traject zijn omdat de ruimte waarin de robotarm moet bewegen zeer beperkt is. De robotarm maakt gebruik van visuele servosturing om de steel van de paprika te bereiken. Hiervoor maakt de machine een opname van twee kanten. De arm nadert de paprika op een dusdanige manier dat de steel van de paprika altijd achter de paprika zit. Het kleine snijgereedschap bevindt zich net boven de paprika en snijdt de steel af terwijl het snijgereedschap naar beneden wordt bewogen. Na het snijden valt de paprika naar beneden in de vingers van het opvangmechanisme waarna het door de robotarm in een oogstkrat wordt gelegd. Door een transportband aan de robot te koppelen kunnen geoogste paprika’s ook naar een standaard paprikatrolley worden gebracht en kan de verdere logistiek worden geautomatiseerd.

Nieuw geautomatiseerd systeem

Half september wordt de Sweeper gedemonstreerd. De resultaten zullen dienen als input voor de ontwikkeling een volledig nieuw en geautomatiseerd systeem van paprika’s.  Het consortium verwacht dat het resultaat binnen enkele jaren zal leiden tot een marktintroductie van de robot. Dit onderzoeksresultaat bevestigt de leidende rol van Europa op het gebied van het high-tech agro-robotica onderzoek en versterkt het concurrentievermogen van de Europese glastuinbouwsector.

Partnerschap

Sweeper is een partnerschap tussen Wageningen University & Research, paprikateler De Tuindershoek BV, de Umea Universiteit in Zweden, de Ben-Gurion Universiteit in Israël en het Proefstation voor de Groenteteelt en Bogaerts Greenhouse Logistics uit België. Het onderzoek is financieel ondersteund door het Horizon 2020-programma van de Europese Unie (grant agreement No 644313) en in Nederland mede door de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

Reageer op dit artikel