nieuws

FME start Platform Artificial Intelligence

Engineering

FME is een Platform Artificial Intelligence (AI) gestart voor de toepassers en ontwikkelaars van AI binnen de technologische industrie. Via dit Platform wil FME bedrijven die AI ontwikkelen en toepassen – of dat overwegen te doen – met elkaar verbinden.

FME start Platform Artificial Intelligence

Het doel is de bredere toepassing van AI binnen de technologische industrie te versnellen, én om de technologische industrie een stem te geven in het maatschappelijke debat over de toekomst van AI. Met onder andere de FME-leden NXP, IBM, ABB, DAF, Tata Steel, KPN, Philips en ASML wordt in de komende periode een agenda voor het Platform AI opgesteld.

AI toegepast in Nederlandse industrie

Uit het FME Ondernemersonderzoek 2018 blijkt dat AI ook een belangrijk thema is onder de FME-leden: 44 procent van de respondenten is al bezig met AI of verwacht dat binnen drie jaar te zijn, voor machine learning is dat 55 procent. Wel moet een aantal knelpunten worden aangepakt. Zo heeft Nederland een tekort aan geschoolde werknemers en moet een inhaalslag gemaakt worden om bij de cutting edge van AI-onderzoek te komen. Om dit te bereiken is samenwerken absolute noodzaak.

 

Reageer op dit artikel