nieuws

Proeffabriek groene waterstof op Noordzee

Engineering

In de Noordzee zal een waterstoffabriek verrijzen. Het gaat in eerste instantie om een proefproject.

Proeffabriek groene waterstof op Noordzee

Op het olie- en gasplatform Q13a van Neptune Energy – zo’n tien kilometer uit de kust van Den Haag – komt een installatie die groene waterstof zal produceren. De elektriciteit wordt opgewekt door wind en zon. Naast TNO, de bedenker van het proefproject, zijn onder andere Neptune, Nexstep, EBN, NAM, TaQA Energy en Total betrokken.

LeestipWaterstof: grijs, blauw of groen – wat is het verschil?

Offshore infrastructuur

Offshore wind zal in de toekomst nog meer aan belang winnen. Handig is het daarom om van de bestaande infrastructuur op zee gebruik te maken. Er zijn veel olie- en gasplatforms en gaspijpleidingen die aan het einde van hun levensduur zijn en moeten worden opgeruimd. Tenzij er een nieuwe bestemming wordt gevonden. De eigenaren van de platforms hebben met andere woorden in potentie een nieuwe businesscase.

Omstandigheden op zee

Tijdens het project zal worden onderzocht of het rendabel is om energie van zon en wind op zee naar land te transporteren in de vorm van waterstofmoleculen (in plaats van als elektriciteit). Transport van stroom en aanleg van de infrastructuur hiervoor zoals stroomkabels zijn erg duur, waardoor wordt onderzocht of het transport van waterstof goedkoper is.
Wie duurzaam waterstof op zee wil produceren moet daarnaast rekening houden met bijzondere omstandigheden. Denk aan zout water en harde wind, maar ook hogere installatiekosten, meer slijtage en duurder onderhoud, grotere afstanden, enzovoort. Grote kostenvoordelen zijn daarentegen te verwachten in het transport en de opslag van grootschalige windenergie in de vorm van waterstof.

LeestipWaterstof: welke mogelijkheden biedt het voor de industrie?

Samenwerken

Meerdere partijen zullen nauw samenwerken in het proefproject om de complexe vraagstukken het hoofd te bieden.
Zo zullen fabrikanten van elektrolysers (apparaten die water splitsen in water- en zuurstof die nu uitsluitend op land worden gebruikt), een nieuwe generatie ontwikkelen om dat op zee te kunnen doen.
Operators van de platforms bieden expertise rond het werken op zee. En TNO levert onder andere kennis over sensoren en datacommunicatie om de installaties op afstand onbemand te kunnen laten functioneren, over procestechnologie, offshore operaties, meettechniek, veiligheid en energiesystemen.

2021 operationeel

In 2020 zal de proeffabriek worden gebouwd, om een jaar later operationeel te zijn. De proeffabriek krijgt een capaciteit van één megawatt. Dat lijkt weinig, zegt TNO, maar als de bedachte methodiek en technologie werkt, kan zonder grote problemen worden opgeschaald.
Bron: TNO

 

Vakbeurs Energie 2019 vindt plaats van 8 tot en met 10 oktober in de Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch.

Reageer op dit artikel