nieuws

Isolatie-audit maakt kansen energiebesparing snel zichtbaar

HSE

Industriële bedrijven en beheerders van utiliteitsgebouwen laten kansen voor energiebesparing liggen. Een eenvoudige scan brengt de mogelijkheden letterlijk in beeld: de TIPCheck, de snelste manier om CO2-uitstoot te reduceren.

Isolatie-audit maakt kansen energiebesparing snel zichtbaar

Nederland werkt hard aan de klimaatdoelstellingen van Parijs en het Energieakkoord. Zo investeert de overheid in schone energie. Een belangrijke en snelle manier om de doelstellingen te behalen is energiebesparing. Volgens Jan Zanen laat de industrie daarin nog veel kansen liggen. “In Nederland kan daar jaarlijks 24 PJ worden bespaard, nog los van de utiliteit”, zegt de secretaris van VIB, de branchevereniging van thermische isolatiebedrijven. “Dat komt neer op het energiegebruik van een 350.000 huishoudens.”

TIPCheck: scan binnen een dag

De energie die kan worden bespaard, lekt nu nog weg. “Dit komt door geen of slecht functionerende isolatie”, zegt Zanen. “Jammer, want je kunt er eenvoudig iets aan doen. Sinds enkele jaren bestaat hiervoor de TIPCheck, een internationale audit vanuit de European Industrial Insulation Foundation (EiiF). Het is een thermische analyse en een visuele inspectie van installaties en leidingen. Gecertificeerde technisch adviseurs voeren dit in 1-2 dagdelen uit. Vervolgens zie je precies de plekken waar je met isolatie kunt besparen.”

Kansen energiebesparing benutten

Zanen merkt dat veel bedrijven investeringen in isolatie nog achterwege laten. Terwijl de kosten vaak al na enkele maanden zijn terugverdiend, dankzij energiebesparing. “Bedrijven zien dat niet, omdat de verantwoordelijkheden verdeeld zijn. Isolatie ligt bij de onderhoudsafdeling. En energiebesparing elders bij de energiemanager. Door de lage energieprijs denken bedrijven bovendien dat energiebesparing niet loont. Ten onrechte. Al is het alleen maar uit moreel oogpunt. We moeten ons allemaal inspannen om de CO2-uitstoot te reduceren. Energiebesparing is daarbij een belangrijke quick win.”

Meer informatie

De TIPCheck is een handig startpunt om energiebesparende maatregelen te bepalen. Maar de scan is ook achteraf bruikbaar: hebben eerdere maatregelen het juiste effect?
Meer hierover op de website van RVO.nl.
Meer tips en trends rond energiebesparende maatregelen zijn te vinden op de Vakbeurs Energie, gehouden van 10 tot en met 12 oktober 2017 in de Brabanthallen in Den Bosch: Vakbeursenergie.nl

Reageer op dit artikel