nieuws

Stijging uitstoot broeikasgassen – Ondernemen met Energie noodzakelijk

HSE

In 2016 was de uitstoot van broeikasgassen 1 procent hoger dan een jaar eerder. De chemische industrie stootte meer uit en er is meer aardgas verbruikt voor de verwarming van woningen en kantoren. De netto uitstoot van elektriciteitscentrales is gedaald. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe, voorlopige cijfers uit de emissieregistratie.

Stijging uitstoot broeikasgassen – Ondernemen met Energie noodzakelijk

Ondernemen met energie is daarom meer dan noodzakelijk. In het Klimaatakkoord van Parijs is vastgelegd de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de twee graden Celsius, met het streven een maximale temperatuurstijging van anderhalve graad Celsius te realiseren. Dat vraagt om een drastische reductie van het gebruik van fossiele energie, tot dichtbij nul in het jaar 2050.

Transitie naar CO2-arme energievoorziening

De transitie naar een CO2-arme energievoorziening vergt een grote inspanning van burgers, bedrijven en overheden. Het kabinet wil geen afwachtende houding aannemen, maar kiest ervoor om hier proactief op in te spelen. Zo moeten nieuw te bouwen gebouwen vanaf 2021 (bijna) energieneutraal (BENG) zijn en de resterende warmtevraag moet zoveel mogelijk zonder aardgas worden ingevuld. Daarnaast is een helder langetermijnperspectief nodig, dat zekerheid biedt aan bedrijven die moeten investeren, aan bestuurders die moeten besluiten en aan burgers die voor belangrijke keuzes komen te staan. Deze zekerheid wordt tot het jaar 2023 geboden door het succesvolle Energieakkoord voor duurzame groei. De Energieagenda (7 december 2016) beschrijft het einddoel in 2050 en de route daarnaartoe.

Oplossingen

Om tot een CO2-arme energievoorziening te komen is terugdringing van het gebruik van fossiele brandstoffen bij de opwekking van energie de grootste uitdaging. Grootschalige opwekking van duurzame energie door wind en zon, brengt weer andere uitdagingen met zich mee, zoals de noodzakelijke opslag van energie om vraag en aanbod op elkaar te kunnen afstemmen. Oplossingen als Power-to-Gas en de opslag van energie in accu’s van elektrische auto’s worden genoemd. Ook neemt de belangstelling voor het gebruik van restwarmte toe, evenals aardgasloos bouwen. De ontwikkelingen gaan snel, maar veel uitdagingen vragen nog om rendabele antwoorden.
Vakbeurs Energie, gehouden van 10 tot en met 12 oktober 2017 in de Brabanthallen in Den Bosch,  opereert op het kruispunt van alle uitdagingen en biedt talrijke openingen naar mogelijke oplossingen in de gebouwde omgeving, industrie en mobiliteit.
Meer informatie over Vakbeurs Energie: Vakbeursenergie.nl
Meer informatie over Uitstoot broeikasgassen in 2016: CBS

Reageer op dit artikel