nieuws

De weg naar CE-markering

HSE

Jaarlijks worden er in Nederland achthonderd producten met een CE-markering van de markt gehaald omdat ze niet aan de regels voldoen. Ook als ze dat wel doen, garandeert dit niet altijd dat de zaken vlekkeloos verlopen. Ondanks strenge machineveiligheidsregelgeving zijn er recent nog dodelijke ongelukken gebeurd in een verpakkingsfabriek en tijdens onderhoud aan een bowlingbaan.

De weg naar CE-markering

Elke machine die in Europa op de markt komt, moet voldoen aan de regels uit de vuistdikke Machinerichtlijn (2006/42/EG). Die zorgt ervoor dat het risico ‘zo laag als praktisch uitvoerbaar’ blijft. Voor machines kunnen daarnaast nog andere richtlijnen gelden, zoals de EMC-richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit (2014/30/EU) en de Laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU).

Wat is een machine?

Maar wat is een machine? In de sector waterbeheer, waar men vooral te maken heeft met pompen, wil men niet vaak de rol van fabrikant op zich nemen. Managing consultant industrial safety Martijn Drost van Pilz hierover: ‘Alles waar een aandrijving op zit is in principe een machine, dus ook een pomp. Als iemand die inpast in een proces, maakt dat hem tot fabrikant. Het is een definitiekwestie die ervan afhangt wat er op of aan een elektromotor zit die op zichzelf al een CE-markering heeft. Ook een klepje dat onderdeel uitmaakt van een groter geheel kan iemand voor de Machinerichtlijn tot fabrikant maken. Aan de andere kant is het bij een heel eenvoudige samenstelling ook niet veel werk om een dossier te maken. Je kunt daar beter niet voor weglopen.’

Meer over de weg naar CE-markering is te lezen in het artikel Stap voor stap aan de Machinerichtlijn voldoen.

Reageer op dit artikel