nieuws

Verenigde krachten voor een cyberveilig Nederland

HSE

FME, het ministerie van Defensie en de Regionale Opleidingscentra gaan intensiever samenwerken op het gebied van cybersecurity. Door meer aandacht voor cyberveiligheid in de mbo-opleiding Veiligheid & Vakmanschap (VeVa) en de uitwisseling van personeel wordt het cyberbewustzijn vergroot. De partijen tekenden daarvoor een overeenkomst tijdens de NAVO-oefening Cyber Coalition 2017. In deze oefening participeren onder andere FME-leden Siemens, KPN en Thales.

Verenigde krachten voor een cyberveilig Nederland

De bescherming van vitale infrastructuur en de veiligheid van het digitale dataverkeer is een gezamenlijke taak van de overheid en de maatschappij. De overeenkomst bekrachtigt die gedeelde verantwoordelijkheid. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: “Nederland techproof maken betekent ook dat we ons moeten wapenen tegen nieuwe vijanden die onze digitale infrastructuur aanvallen.”

Cyberlessen

Het Defensie Cyber Commando, VeVa-opleidingen en FME gaan samen cyber awareness lessen ontwikkelen. Vanaf het schooljaar 2018-2019 worden deze lessen aangeboden bij de VeVa-opleidingen. Daarnaast komen er verschillende activiteiten om de uitwisseling van kennis van studenten en personeel tussen ROC’s, Defensie en FME-leden te bevorderen. Van kennismakingsactiviteiten tot werkervaringsplekken. Door de samenwerking wordt niet alleen kennis gedeeld maar tegelijkertijd worden de doorstroommogelijkheden verbeterd en de pool van cyberreservisten vergroot.

Meer over hoe cybercrime in de maakindustrie kan worden aangepakt, is te lezen in het volgende artikel:

‘Hoe stoom je je bedrijf klaar voor cybersecurity 4.0?’ 

Reageer op dit artikel