nieuws

Ban op heftrucks voor meer veiligheid en betere logistiek

HSE

Rudolf de Bruijn, Health & Safety Manager zorgt samen met zijn team voor een gezonde en veilige werkomgeving bij DAF Trucks in Eindhoven. Diverse verbeteringen werden doorgevoerd op het gebied van technologie, systemen en veiligheidsgedrag. ‘Toch moet je steeds rekening houden met de Wet van Behoud van Ellende’, stelt hij. ‘Dit houdt je alert om continu te blijven verbeteren.’

Ban op heftrucks voor meer veiligheid en betere logistiek
Rudolf de Bruijn, Health & Safety Manager bij DAF: ‘Als veiligheidsverantwoordelijke wil je invloed kunnen uitoefenen op de afweging die een persoon in zijn hoofd maakt om iets ‘even’ op een onveilige manier te doen.’ (foto: DAF Trucks)

‘Als ik één ding in de loop der jaren heb geleerd, is het dat ondanks alle technologische of technische maatregelen die je neemt om een machine volgens de regelen der kunst te beveiligen, er nog steeds onveilige situaties kunnen ontstaan. Machineveiligheid moet je daarom op drie niveaus aanpakken: op het gebied van techniek, systeem en gedrag’, stelt Rudolf de Bruijn, Health & Safety Manager bij DAF Trucks in Eindhoven. Hij is samen met een team van achttien medewerkers verantwoordelijk voor gezond en veilig werken bij DAF Trucks, waar ongeveer 5.500 werknemers werken in diverse fabrieken. ‘Het begrip techniek spreekt voor zich. Daarmee bedoel ik alle technologische aspecten die je kunt toepassen om de machines veilig te maken. Onder systeem versta ik goede werkprocedures en instructies, zorgen dat werknemers de middelen hebben om hun taken op een veilige manier uit te voeren. Gedrag is het derde aspect, de manier waarop werknemers effectief handelen.’

Treintje in plaats van heftrucks

De Bruijn geeft een voorbeeld van een technologische verbetering die is doorgevoerd. ‘Luchtgereedschap zijn we op grote schaal aan het vervangen door elektrisch gereedschap, wat zorgt voor minder geluid en trillingen. Dankzij deze aanpassing kunnen we nu ook exact vaststellen met hoeveel kracht een verbinding is vastgezet en of dit binnen de specificaties valt. Wanneer later een probleem optreedt, is te achterhalen bij welk proces deze handeling werd uitgevoerd. Verbeterde veiligheid gaat hier hand in hand met een verbetering van kwaliteit.’
Ook het interne transport is aangepakt. ‘We zijn sterk op weg om alle heftrucks volledig uit de fabrieken te bannen. Dit zijn voertuigen met veel potentieel gevaar: Je ziet ze dagelijks rondrijden waardoor je eraan gewend geraakt en de risico’s vergeet terwijl de chauffeur een beperkt zicht heeft. Een groot deel van de heftrucks is al vervangen door langzamer rijdende treintjes die alleen het benodigde materiaal vervoeren naar de werkplekken. De treintjes maken minder kilometers waardoor het risico lager ligt en de chauffeur heeft vrij zicht op wat er rondom hem gebeurt. Hier komen verbeteringen in logistieke efficiency en veiligheid dus mooi samen.’

Samenwerking tussen veiligheidskundige en leverancier

Ook in de procedures heeft DAF Trucks een heel belangrijke wijziging doorgevoerd. ‘Bij het overgrote deel van aanpassingen aan bestaande machines of bij de aanschaf van nieuwe machines betrekken we een multidisciplinair team bij het hele proces. Een veiligheidskundige gaat mee naar de leverancier om na te gaan hoe hij zijn machines heeft gebouwd. Hij is betrokken bij zowel het opstellen van de orderspecificaties als bij het neerzetten van de machine om samen met de productie-engineer zeker te stellen dat we vanaf het begin een veilige werkmethode aanleren. Deze manier van werken hebben we de laatste jaren geïntensiveerd. We zijn er behoorlijk goed in geworden.’
Toch loopt het invoeren van verbeteringen niet altijd van een leien dakje. ‘Je moet steeds rekening houden met de Wet van Behoud van Ellende. Zo zijn de nieuwe elektrische gereedschappen een mooie verbetering, maar zijn ze soms groot en zwaar. Het vergt dan kracht om ze goed te positioneren. Dat is niet ideaal vanuit ergonomisch oogpunt. Een oplossing die we daar weer voor hebben bedacht, is om het handvat verstelbaar te maken. In iedere positie kan nu op een optimale manier kracht worden uitgeoefend. Zo blijven we dus continu verbeteren.’ Dergelijke oplossingen komen niet alleen uit de koker van het veiligheidsteam. ‘Alle collega’s, zowel leidinggevenden als medewerkers, moeten alert zijn op veiligheid en potentiële risico’s en oplossingen willen zien.’

Veiligheid en bedrijfscultuur

Het tussen de oren krijgen van veiligheid blijkt momenteel nog één van de grootste uitdagingen bij het voorkomen van incidenten, stelt De Bruijn. ‘In mijn functie mag ik heel wat onderzoeksrapporten lezen. Daarin kom ik vaak het woord ‘even’ tegen, in de sfeer van ‘ik wilde even…’ gevolgd door een handeling die is geëindigd in een incident waarbij een werknemer met zijn vinger gekneld raakte, iets op z’n voet kreeg, een snijwond opliep, enzovoort.  Als veiligheidsverantwoordelijke wil je invloed kunnen uitoefenen op de afweging die een persoon in zijn hoofd maakt om iets op dat moment ‘even’ op een onveilige manier te doen. Daarom ben ik samen met het team voortdurend op zoek naar manieren om mensen opnieuw te prikkelen om een stap verder te gaan. Een van de zaken die we hebben gemerkt, is dat we het met z’n allen tegenwoordig buitengewoon lastig vinden om anderen op een goede manier op onveilig gedrag aan te spreken. Daarvoor hebben we trainingen georganiseerd met rollenspelen en acteurs, voor leidinggevende en de kartrekkers veiligheid. Dit werd als heel zinvol ervaren.’

Guerilla marketing, e-learning en veiligheid

‘Natuurlijk doen we ook veel aan instructie en training op het gebied van veilig werken. Zo hebben we toolboxen over werken met gevaarlijke stoffen en de risico’s van intern transport. Productie-engineers krijgen intern een opleiding van drie dagen om hen een basis mee te geven wat betreft veilig werken en het inrichten van werkplekken, gaande van machineveiligheid, geluidsoverlast tot het gebruik van gevaarlijke stoffen en ergonomie.’ Ook werkt het bedrijf met e-Learning voor contractors die bij DAF komen werken, onderzoekt het de mogelijkheden van serious gaming en doet het af en toe aan guerilla marketing. De Bruijn geeft uitleg. ‘We hebben een filmpje over de risico’s van het gebruik van smartphones op de werkvloer viral laten gaan binnen de organisatie door het naar een aantal werknemers toe te sturen. Deze vonden het filmpje zo goed dat ze het massaal hebben gedeeld met collega’s waardoor dit het gespreksonderwerp werd van de dag. Op dergelijke wijze zoeken we steeds naar nieuwe invalshoeken om veiligheid onder de aandacht te brengen en veilig gedrag te laten beklijven.’

Open communicatie over veiligheid

Openheid en blijven herhalen en communiceren is daarbij het allerbelangrijkste. ‘Een voordeel voor mij is dat ik een aantal jaren als bedrijfsarts bij DAF heb mogen werken en vanuit die rol nog heel veel mensen ken. Respect en integriteit vind ik erg belangrijk waardoor er veel met openheid aan mij wordt verteld. Men weet dat ik zorgvuldig met deze informatie om zal gaan. Dat geeft tegelijkertijd een hoop goodwill in de organisatie om op een veilige manier te werken. De laatste jaren heerst er een cultuur die veel opener is dan tien jaar geleden. Toch moeten we alert blijven. We bedenken mooie oplossingen maar in de praktijk blijkt alles toch niet zo fraai als we op papier hebben bedacht. Daarom is een open cultuur en blijven praten met elkaar zo belangrijk. Door de wet van behoud van ellende in het achterhoofd te houden, blijf je kritisch.’

Reageer op dit artikel