nieuws

Seminar over ‘Fieldlab Industriële Elektrificatie’

HSE

Op dinsdag 9 oktober organiseren TNO, Deltalinqs en FME het seminar over ‘Fieldlab Industriële Elektrificatie’.

Seminar over ‘Fieldlab Industriële Elektrificatie’

De energie-intensieve industrie in Nederland staat voor een grote uitdaging. De afzet blijft groeien maar CO2-emissies moeten in hoog tempo worden teruggebracht en processen verduurzaamd. Een drastische verbetering in energie- en grondstoffenefficiëntie en vergaande decarbonisatie zijn nodig voor een fossielarme toekomst.

Industrie kan groene elektriciteit benutten

Tegelijkertijd zorgt de groei van zonne- en windenergie voor een toenemend aanbod van duurzame elektriciteit. De industrie kan deze groene elektriciteit benutten voor de verduurzaming van haar processen. Op deze manier helpt elektrificatie bij de decarbonisatie van de industrie maar ook bij het integreren van een fluctuerend aanbod van hernieuwbare energie en het optimaliseren van investeringen in het elektriciteitsnetwerk.

Versnellen Power-2-X technologie

Om de ontwikkeling en implementatie van Power-2-X technologie te versnellen en daarmee grootschalige CO2-reductie in de industrie te bereiken, ontwikkelen initiatiefnemers een Fieldlab Industriële Elektrificatie in West-Nederland. In dit fieldlab kunnen technologieën op industrieel relevante schaal in praktijkomgeving worden getest en doorontwikkeld en kunnen business cases worden gevalideerd door eindgebruikers samen met technologiebedrijven, apparatenbouwers en kennisinstellingen.

Op dinsdag 9 oktober, van 15:00 tot 16:30 uur, organiseren de betrokken partners (TNODeltalinqs en FME) een seminar over de stand van zaken van het project. Waar? De vakbeurs Industrial Heat & Power, in de Brabanthallen in Den Bosch.

Reageer op dit artikel