nieuws

Zes aanbevelingen voor bedrijfsleven om perceptie consument op duurzaamheid te veranderen

HSE

Nederlanders worstelen met hun bijdrage aan een beter klimaat. Aan de ene kant vrezen Nederlanders dat hun huidige manier van consumeren tot serieuze klimaatproblemen leidt. Aan de andere kant zijn kosten en ongemak een hobbel om grote maatregelen te omarmen. Dat valt op te maken uit de Monitor Duurzaamheid, een elk kwartaal terugkerend onderzoek van ABN AMRO en PanelWizard onder meer dan duizend Nederlanders.

Zes aanbevelingen voor bedrijfsleven om perceptie consument op duurzaamheid te veranderen

Een kleine meerderheid van de Nederlanders wil zelf zijn leef- en consumptiegedrag aanpassen ten gunste van het klimaat, stelt het rapport. Echter, tegelijkertijd valt het op dat maatregelen die de grootste impact hebben nog nauwelijks worden omarmd. Zonnepanelen liggen bij slechts een klein deel op het dak, is er nog weinig animo voor het huren en delen van apparaten in plaats van deze te kopen en wordt relatief weinig gebruikgemaakt van het openbaar vervoer, carpoolen of autodelen. Terwijl de gevolgen van dergelijke maatregelen groot kunnen zijn. Iemand die vijf dagen per week de autorit van bijvoorbeeld Utrecht naar Amsterdam inruilt voor de trein, bespaart 5000 kilo CO2 per jaar, zo heeft de Stichting Milieu Neutraal berekend.

Ongemak van duurzame alternatieven

Volgens het rapport is een belangrijke reden om vast te houden aan energieverslindend en niet-duurzaam gedrag vooral het ongemak dat duurzame alternatieven met zich meebrengen.

Bedrijfsleven kan belangrijke rol spelen

Om de uitstoot en het energieverbruik in te perken kan het bedrijfsleven helpen. Vastgeroeste patronen en gebrek aan inzicht in de werkelijke kosten en de ‘winst’ die duurzame alternatieve opleveren, weerhoudt de consument om echt grote stappen te zetten. Een andere perceptie op duurzaamheid kan de consument een handje helpen bij het veranderen van zijn gedrag. ABN AMRO geeft bedrijven hiervoor zes relatief eenvoudig door te voeren aanbevelingen:

  1. Vermijd moralisme, maar toon voorbeeldgedrag
  2. Wees bewust van het gegeven dat consumenten een product niet uitsluitend kopen omdat het duurzaam is
  3. Gebruik de kracht van de kudde
  4. Kijk naar succesvolle businessmodellen, en kopieer waar mogelijk
  5. Overweeg radicale transparantie
  6. Zie duurzaamheid als een ‘hygiënefactor’

Bron en meer info over de aanbevelingen: ABN AMRO

 

Reageer op dit artikel