nieuws

Meten van besmette IoT-apparaten moet digitale veiligheid verhogen

HSE

In een voortgangsbrief over de Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software die staatssecretaris Mona Keijzer heeft verstuurd, staat dat in Nederland metingen zullen worden verricht naar besmette IoT-apparaten. Dit om de digitale veiligheid van Internet of Things-apparaten te verhogen.

Meten van besmette IoT-apparaten moet digitale veiligheid verhogen

Het aantal slimme, connected apparaten en machines groeit razendsnel. Deze moeten ook goed zijn beveiligd. Honderd procent digitale veiligheid is echter niet realiseerbaar. Het kan niet worden uitgesloten dat producten worden gecompromitteerd. Belangrijk is het daarom om het veiligheidsniveau van het IoT-apparaten te verhogen. Dit om te voorkomen dat data in verkeerde handen terechtkomen, bijvoorbeeld door het inzetten van besmette machines of apparaten.

Leestip: Besturingssystemen in industrie vaak achterhaald

Onderzoeken van besmette IoT-apparaten

Om de veiligheid te verbeteren slaan kennisinstellingen, bedrijven en overheid de handen in elkaar. Onder meer door het onderzoeken van besmette IoT-apparaten. Dit moet leiden tot inzicht en stelt partijen in staat om maatregelen te treffen.  Denk aan het uitbrengen van veiligheidsupdates door fabrikanten, het uit de schappen halen van producten, het op de hoogte stellen van gebruikers om apparaten te updaten,…
De afgelopen jaren is een werkwijze ontwikkeld door de vereniging Abuse Information Exchange9. Om de veiligheid te verhogen is een monitor voor besmette IoT-apparaten opgezet, stelt de Kamerbrief voortgang Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software.  “Met subsidie van mijn ministerie zal de TU Delft de aankomende twee jaar
metingen verrichten naar besmette IoT-apparaten in Nederland. Langs twee sporen wordt opvolging gegeven aan de resultaten. Het Digital Trust Center zal in gesprek gaan met fabrikanten en andere stakeholders over korte termijnmaatregelen die zij kunnen nemen om besmette apparaten veilig te maken. Door besmettingsinformatie over apparaten te delen met Abuse Information Exchange kunnen internetaanbieders hun klanten informeren zodat besmettingen worden opgeschoond. De monitor draagt met deze publiek-private werkwijze bij aan een schoner Nederlands internet en spreekt aanbieders aan op hun verantwoordelijkheid voor de digitale veiligheid van hun producten in aanloop naar Europese wettelijke maatregelen voor de langere termijn”, aldus Mona Keijzer in de Kamerbrief.

De TU Delft gaat tot en met 2021 metingen doen naar onveilige en al gehackte IoT-apparaten in Nederland. Dat doen zij door bijvoorbeeld netwerken van besmette apparaten in kaart te brengen, zogenoemde botnets.

Lees ook: Handvatten om je te wapenen tegen cybercrime

 

Reageer op dit artikel